Lleis empresarials

La física té lleis com la de Newton relativa a la gravetat o d'Einstein sobre la relativitat. L'economia és més imperfecta i les seves lleis es diuen teoremes perquè es basen en models abstractes de perfecció, així per exemple tenim els teoremes de Nash sobre el dilema del presoner a la teoria de jocs, i el de Pareto sobre el 80/20 de relació entre outputs i inputs.

El món de l'empresa és encara més social que la física i l'economia, el que el fa més imprevisible i menys científic. A pesar d'això hi ha "lleis" aplicables al món empresarial molt conegudes, com les de Murphy: si alguna cosa pot anar malament, anirà malament; Parkinson: El treball s'allarga fins a omplir tot el temps disponible, Peter a qualsevol jerarquia tota persona ascendeix fins a arribar al seu nivell d'incompetència. O la del Pou: per sortir del pou el primer és deixar de cavar.

"El món de l'empresa és encara més social que la física i l'economia"

Altres pot-ser són menys conegudes, però no per això menys importants. Voldria recordar les següents:

Si hi ha un document confidencial, algú s'ho deixarà a la fotocopiadora (Connor). Al principi tots els canvis semblen horribles (inèrcia). Dos monòlegs no són un diàleg (Nevers). El que dubte sol tenir raó (Bogovich). Si es consulta suficients experts, es pot confirmar qualsevol opinió (Hiram). El govern s'expandeix fins a absorbir tots els beneficis (Wiker). Sempre hi ha una forma més senzilla de fer-ho (Ile). La solució a un problema canvia la seva naturalesa (Peer). La mediocritat es reprodueix (Heymann). El més difícil de fer sol ser el correcte (Meyers).

El currículum ideal arribarà quan s'hagi cobert la plaça (Drumond). Les coses empitjoren abans de millorar (Ehrman). Com més lluny està el futur, més maco ens sembla (Osborn). No hi ha cap feina tan senzilla que no es pugui fer malament (Perrussel). Alguns dirigeixen una empresa segons un llibre (Loftus). Et diguin el que et diguin, no és tota la veritat (Todd). Construeix un sistema que poguí utilitzar fins a un ximple, i només els ximples el voldran utilitzar (Shaw). Les màquines han de funcionar, i les persones pensar (Pollyanna). Es pot saber capa on es dirigeix el mercat, però no hi ha forma de saber quina direcció agafarà després d'invertir (Heisenbers).

"Drumond: El currículum ideal arribarà quan s'hagi cobert la plaça"

L'assegurança cobreix tot, menys el que passa (Miller). Si tens temps, no tindràs diners, si tens diners, no tindràs temps (Wolter). Si no fos per l'últim minut, no es faria res (Edwards). La duració d'una reunió és proporcional al nombre de participants (Shanahan). Res surt com es planeja (Seay). Com més complicat i grandiós sigui un pla, majors seran les probabilitats que es vagi a norris (Knagg). Si un projecte no funciona, investiga la part que pensaves que no tenia importància (Biondi). És més fàcil demanar perdó que permís (Stewart). El treball ben fet és recompensat amb més treball (Drucker). Si la teva única eina és un martell, tendeixes a tractar cada problema com si fos un clau (Maslow). 

Més informació
Emprenedors i empresaris
Què implica formar part del Consell d'Administració?
Avui et destaquem
El més llegit