Aprenentatge permanent: 'reskilling' i 'upskilling'

Treballar per una Catalunya més digital és una aposta estratègica pel creixement, l’ocupació i la competitivitat. Crèiem que la 4a revolució industrial ens estava evocant a un canvi sense precedents i la COVID-19, definitivament, ha accelerat aquesta urgència. La necessitat de digitalitzar-se se suma ara a facilitar la supervivència empresarial. I tot i que hem avançat una mica, seguim estant en un tren que va molt lent.

Tots aquests canvis, inclosa la mateixa pandèmia, tindran un gran impacte en el mercat de treball dels propers anys. Aquests mesos s’ha evidenciat la necessitat de disposar de les habilitats digitals adequades tant per desenvolupar projectes tecnològicament estratègics com per afavorir les transicions en aquest moment de transformació. A la necessitat d’impulsar reformes en l’àmbit de la sanitat i la educació s’hi suma la reestructuració a la indústria amb canvis significatius que requeriran una aposta pel reskilling i l’upskilling, per part dels governs i les empreses. L’automatització implicarà reubicar professionals. Anticipar-nos i preparar-nos per aquest futur és crític per evitar el gap entre oferta i demanda. La carrera per la cerca del talent ha començat i moure’s ràpid és més essencial que mai.

Tenim un llarg camí de millora si volem ciutadans amb capacitats digitals bàsiques per viure, aprendre i treballar. El World Economic Forum estima que pel 2022 es crearan al voltant de 133 milions de nous rols en el mercat laboral. No podem defugir d’aquesta nova realitat. A la Unió Europea, i a Espanya, el 42% dels individus no disposen d’unes competències digitals mínimes. Si ens centrem en les persones que estan desocupades, a Espanya aquesta xifra encara és més elevada. Això dificultarà, sens dubte, la capacitat del mercat per absorbir l’atur generat per la Covid19. Europa ho té clar; vol que el 70% dels individus disposin de competències digitals bàsiques al 2025.

Hi ha marge per aprofitar les oportunitats derivades de la transició digital. Segons el Digital Talent Overview 2020, en els últims dos anys a Barcelona la demanda de talent s’ha incrementat un 80% mentre que la oferta únicament ha crescut un 23%. El sector digital creix i la manca de professionals provoca que les condicions laborals, especialment els sous, siguin més competitius. Molts sectors s’hauran de reconvertir i s’ha d’apostar per la formació, per reorientar professionalment, per assegurar que ningú es quedi enrere.

Europa busca tècnics altament qualificats

Tots els sectors de l’economia requereixen de professionals TIC més qualificats. La magnitud d’aquest repte requereix una estratègia a llarg termini i nous acords entre agents de tots els nivells, europeus, nacionals, regionals, públics i privats.

En el marc del proper període de la UE per al 2021-2027, la Comissió proposa pel Digital Europe Programme un pressupost de 9.200 milions d’euros. Aquest impulsarà les inversions en supercomputació, intel·ligència artificial, ciberseguretat, habilitats digitals avançades i garantirà un ús ampli de la tecnologia a tota l’economia i la societat, inclosos els digital Innovation Hubs. Aquesta tardor es concretarà com es distribuiran els 600 milions d'euros enfocats a dissenyar programes especialitzats en les àrees citades així com cursos de formació a curt termini i ofertes laborals en empreses o centres que utilitzin aquestes tecnologies. Al 2018 quan es dissenyava aquesta proposta ja hi havia més de 350.000 vacants a Europa per a tècnics altament qualificats en aquestes àrees.

Ens trobem en un moment incert. Diria un interval que va des del confinament fins a un horitzó que no està clar. Aprofitem-lo per formar-nos sinó la inacció ens passarà factura. L’actitud de les persones vers l’aprenentatge té implicacions en la societat, les empreses i els governs.

"Ens trobem en un moment incert. Diria un interval que va des del confinament fins a un horitzó que no està clar. Aprofitem-lo per formar-nos sinó la inacció ens passarà factura"

El passat juliol, la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya va arribar a un acord amb la plataforma d'educació virtual Coursera per oferir més de 4.000 cursos gratuïts en línia, incloent competències digitals avançades.1.800 persones s’han format l’últim mes. L’aliança Barcelona Digital Talent també esta impulsant 800 beques per formar en digital. Som conscients que hem d’augmentar l’oferta.

Una Catalunya més digital ha de revertir en la competitivitat de les empreses. El talent és un actiu estratègic i l’eix vertebrador de totes aquestes reformes. El ritme amb el que s’acceleren els canvis és vertiginós. La necessitat d’apostar pel coneixement és un desafiament que no podem obviar i ens emplaça a concretar. La Comissió Europea ha instat als Estats a incloure en els seus plans de recuperació i resiliència, inversions i reformes, set aspectes que consideren prioritaris on consten el reskilling i l’upskilling com a aspectes clau per la recuperació.

Les transicions no estan exemptes de risc. Sobreviure o reforçar-nos dependrà de l’estratègia que plantegem ara. Públics i privats hem de col·laborar i cooperar perquè els fons arribin i tinguin impacte a l’empresa i, per tant, en l’economia. I no oblidem la màxima; per poder impulsar la transició digital les empreses necessiten professionals.

Més informació
Diagnosi 4.0
Avui et destaquem
El més llegit