Dones auditores amb càrrecs directius: simplement iguals

Era necessari fer-ho. Ho estem fent. I ho estem fent bé, perquè els resultats ho corroboren: “Les auditories signades per dones s'han triplicat durant els últims vuit anys a Espanya”, segons un estudi publicat al Journal of Business Research.

"El percentatge de dones auditores en valors absoluts a Espanya encara és del 25%"

Però, el percentatge de dones auditores en valors absoluts a Espanya encara és del 25%. Cal continuar propiciant l'increment de la presència de la dona en el col·lectiu de professionals de l'auditoria financera i, per descomptat, també que aquest increment es reflecteixi en els càrrecs directius dins les firmes. Aquests són els objectius fonamentals de la nova Comissió d'Equitat de Gènere que ha impulsat el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i que, amb el meu major entusiasme, he assumit presidir.

Volem donar més visibilitat social i professional a les dones auditores amb càrrecs directius per crear referents del sector i introduir la perspectiva de gènere en la gestió de les firmes d’auditoria.

Més info: Plataforma de Conselleres i Directives

La Comissió ha detectat que la falta de retenció de talent femení dins la nostra professió és deu a la dificultat de conciliació, a l’actual cultura empresarial o a l'estil de lideratge, que fan que hi hagi un biaix inconscient en el moment de la promoció dins les firmes i a la inexistència de suficients referents femenins que ocupin llocs rellevants en el sector.

Per tant, el full de ruta de la nova Comissió se centrarà a estudiar com incrementar la retenció de talent femení, promocionar actes de divulgació, desenvolupar un pla de formació de soft skills per empoderar les dones en el moment de la seva promoció, crear un banc de Best Practices sobre equitat de gènere, així com col·laborar amb altres col·legis professionals i associacions. 

"La falta de retenció de talent femení dins la nostra professió és deu a la dificultat de conciliació, a l’actual cultura empresarial o a l'estil de lideratge"

Segons Diego Ravenda, coautor de l'informe citat anteriorment del Journal of Business Research: “Els resultats de l'estudi mostren una major qualitat de la informació financera a les auditories signades per dones, en presentar aquestes menys meritacions discrecionals o valors anormals que les signades per homes”. I ho atribueix al fet que els homes assumeixen entre un 28% i un 68% més de risc que les dones. Un segon estudi publicat a Accounting Horizons va suggerir que els homes tenen més excés de confiança en un nombre més gran de casos.

Som 20.893 auditores i auditors a Espanya (5.240, dones; 15.653, homes), el que significa que només un 25% són dones i a Catalunya la diferència és encara més important, ja que el 82% dels col·legiats són homes i només el 18% són dones. Però no es tracta d'entrar en valoracions ni eficiències dels uns i els altres. Aquesta no és la nostra guerra. Ni millors, ni pitjors. De moment som menys i volem ser més. Però sobretot el que pretenem, reivindiquem i aconseguirem és, simplement, estar en igualtat de condicions en la gestió i en la direcció de les firmes d’auditoria. Ni més, ni menys; simplement, iguals.

Més informació
Gómez: "El sector públic no pot ser jutge i part implicada alhora"
Les dones Corleone
Avui et destaquem
El més llegit