Mesures empresarials per fer front a la inflació

Després de més de trenta anys amb taxes d’inflació molt baixes, i inclusiu amb moments de risc de deflació, hem entrat en una espiral de preus en la que l’increment anual oscil.la entre el 8% i el 10%. La resposta del Banc Central Europeu no s’ha fet esperar i ja ha començat a pujar els tipus d’interès per tal d’intentar refredar l’economia. En el passat, l’increment dels tipus d’interès ha provocat la desacceleració de l’activitat econòmica i fins i tot recessió. En conseqüència, les empreses han de sortejar dos grans riscos: l’augment de costos per la inflació i la caiguda de vendes per la recessió. Són riscos que poden malmetre la rendibilitat empresarial i, per tant, podem considerar mesures com les següents:

  • Revisar la política de productes i preus: Com que els clients també han de reduir costos, podem revisar la nostra oferta per a que segueixi sent competitiva. Hi ha empreses que estan reduint el volum de producte en els envasos i, així, sense pujar el preu de venda, mantenen el marge de benefici. Altres empreses amplien la gamma de productes oferint-ne d’altres a preus més ajustats.
  • Anticipar compres: Si disposem de recursos, podem efectuar compres abans de que els preus pugin més. Si no disposem dels recursos, potser podem negociar ara els preus de les compres que materialitzarem més endavant.
  • Reduir costos: Tot i que moltes empreses ja no tenen més possibilitats en aquest terreny, cal revisar tots els costos un per un i no donar per bo el que hem fet fins ara. Cal revisar consums i avaluar si tenim els millors proveïdors.
  • Automatitzar i digitalitzar: Es tracta de reduir costos o de millorar l’experiència de compra dels clients. Són actuacions que requereixen inversió i que, a més, no sempre donen els resultats esperats. En aquest sentit, la consultora nord-americana Bain & Co. ha publicat recentment un estudi que conclou que el 76% dels plans de digitalització fracassen.
  • Optimitzar la tresoreria i les inversions: La inflació accelera la desvalorització dels diners que tinguem parats o amb rendibilitats per sota de la inflació. Per a evitar-ho, cal reduir la tresoreria ociosa. I les inversions hauríem de mirar que tinguin una rendibilitat mínimament acceptable. Algunes alternatives a considerar són la renda variable (accions d’empreses que vagin bé en el moment actual), immobles i obligacions d’empreses molt sòlides i que paguin un tipus d’interès alt.
  • Baixar els préstecs amb costos alts: La pujada de tipus d’interès fa que alguns préstecs comencin a ser prohibitius i, per això, si podem, cal cancel·lar-los o substituir-los per deutes més econòmics.
  • Cobrar abans dels clients: L’alta inflació fa que les vendes a crèdit perdin poder adquisitiu. Per tant, convé cobrar quan abans. Algunes empreses estan millorant els descomptes per pagament apressat, així incentiven que els clients paguin abans.

No és fàcil implementar aquestes accions, però si no ho fem posarem en perill la continuïtat empresarial. En qualsevol cas, el repte és fer-ho sense perjudicar les principals parts interessades de l’empresa: clients, treballadors,  accionistes i societat.

Més informació
10 reptes del lideratge en temps turbulents
Cal contractar persones millors que nosaltres
El cost de l’electricitat: problemes i solucions
Avui et destaquem
El més llegit