Necessitem un nou pacte social

Les dones estem sent la revolució silenciosa més important que hi ha hagut en la Història. Sense violència, sense guerres, només amb la força de l'autoritat natural, arrelada a la Mare terra de la creació i conservació de la vida; hem transformat les famílies, les relacions, la realitat, la vida.

El canvi sociològic més important del segle XX ha estat l'avanç de les dones en la lluita per la seva llibertat i la seva dignitat com a éssers humans. La conquesta de la independència econòmica i l'autonomia emocional.

Al segle passat les dones van aconseguir el dret al vot, l'accés a l'educació, a la cultura, al mercat de treball i, per tant, al treball remunerat, ja que com sabem, les dones han treballat durament sempre, però sense remuneració econòmica. Tot això va ser possible també gràcies a la llibertat sexual i al control de la natalitat, doncs per primera vegada a la historia es podia decidir quan ser mares, com i amb qui.

Tot això parlant bàsicament des dels països europeus, doncs encara hi ha milions de dones al planeta que sofreixen sistemes esclavistes, de dominació absoluta i decretats per llei per part dels homes, mutilacions horribles dels seus cossos (ablacions, etc.), violacions permeses, etc.

En aquest segle XXI les dones europees tenen els drets reconeguts per llei però sent la meitat de la població encara no estan representades democràticament en el fer, el governar i la presa de decisions econòmiques, polítiques i socials. I avui dia no solament és una qüestió de drets humans i d'igualtat sinó que és necessari i urgent per a la societat i per al planeta.

Elles representen el 60% de les persones llicenciades i tenen les millors notes i els millors currículums. Elles tenen molt bones habilitats i aptituds per exercir el lideratge, que és el que sorgeix del costat mes femení del cervell, caracteritzat per la intel·ligència emocional. Elles, a més, aporten valors molt importants a les organitzacions i es preocupen molt dels seus equips. Són bones administradores i la seva participació en les empreses i organitzacions representa un increment de volum de negoci i bona administració financera. Tot això demostrat per recents estudis.

Elles tenen especials habilitats de relacions, de mediació i de comunicació. Malgrat tot això són una minoria en els Consells d'administració, en les comissions i comitès de direcció de les empreses i les organitzacions socials, polítiques i econòmiques. A més, elles cobren gairebé un 19% menys (preu/hora) pel mateix treball perjudicant-los la independència econòmica present i a llarg termini, doncs les seves pensions seran menors que les dels seus companys, o clarament subsidiàries, si han hagut de reduir jornades o bé han abandonat el mercat de treball per responsabilitats familiars.

Per si no fos poc, elles segueixen portant la responsabilitat màxima de la cura de les persones i de la criança dels fills, la qual cosa es diu treball reproductiu necessari i bàsic perquè una societat funcioni però que encara avui dia, no està valorat ni comptabilitzat en el PIB. Tot això perjudica seriosament la salut de les dones (les mes estressades i medicades de la Unió Europea), la salut dels nens i nenes ja que són els que menys dormen i això els afecta a la seva salut mental, física i al seu rendiment escolar.

Necessitem un canvi profund de sistemes, de cultura i de societat per deixar als nostres fills un món millor. Tots aquests problemes podrien solucionar-se si organitzéssim la societat posant al centre a la persona o els drets, deures i responsabilitats de totes les persones i elaboréssim un NOU PACTE SOCIAL amb tots els agents socials i les veritables representants dels interessos de les dones, on es marquessin els drets i responsabilitats de tota la societat i ens dotéssim d'una organització de temps i d'espais de manera justa, equitativa i democràtica. 

Anna Mercadé publica regularment els seus articles al seu bloc personal.
Avui et destaquem
El més llegit