L'excedent creixent d’oferta de treball

A l'actual mercat laboral, tal com es planteja en els mitjans de comunicació i tal com ho plantegen els polítics, la cosa equival a dir que les necessitats de la demanda de treball estan canviant i que amb més qualificació i/o amb una actualització de la qualificació i/o amb una nova qualificació, la demanda de treball quedarà satisfeta i l'oferta de treball s'ocuparà. I no, el tema no va així.

Des de la nit dels temps fins a mitjans dels anys 80 per generar PIB feia falta factor treball. Cert és que des de la primera Revolució Industrial, quan la productivitat va començar a augmentar, la necessitat de treball va començar a disminuir, però van anar naixent nous nínxols d'ocupació, i sempre va quedar l'emigració: 50 milions d'europeus van emigrar fonamentalment als Estats Units entre 1845 i 1913.

"A l'actual mercat laboral les necessitats de la demanda de treball estan canviant"

Però des de mitjans dels anys 80, quan va començar l'aplicació de la robòtica a la producció i l'engegada de sistemes organitzatius basats en la gestió informàtica de dades, la relació entre PIB i treball es va trencar... Fins a arribar a l'actualitat, quan ja és possible generar PIB amb zero unitats de factor treball.

Clar que és necessària formació específica amb competències específiques, però el problema no és aquest: es busca a les persones idònies i se les forma, o aquestes persones detecten les necessitats i es formen. El problema és que existeix un excedent creixent d'oferta de treball pel qual la desocupació estructural anirà a l'alça a tot arreu, però a Espanya més per l'estructura del seu PIB. El resum és que sobra factor treball: què si no indica que la taxa de desocupació sigui del 15,5%, que la desocupació juvenil sigui del 33,6% i que hi hagi un milió d'emigrats? I a això hem d'afegir la baixa taxa d'activitat d'Espanya.

Més informació
PIB amb zero persones
Si pot, no es jubili
Avui et destaquem
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?

El més llegit