Trencant sostres de ciment i de vidre

Estar en sintonia és clau per desenvolupar el talent. A Espanya, segons un estudi que hem realitzat amb ACTIVIA, set de cada deu dones no se senten en sintonia amb si mateixes. Per aconseguir aquest equilibri podem destacar tres claus fonamentals: Descobrir la missió única i irrepetible que té cada una; aprendre a organitzar bé l'agenda segons prioritats, i tenir la ment i el cos alineats, cosa que ens permetrà prendre decisions més correctes, encertades i sostenibles en el temps.

El talent és la suma de capacitats i competències d'una persona multiplicades per la motivació. I això afegim un altre factor multiplicador: les oportunitats de desenvolupament. I aquí és on les dones tenen menys possibilitats. El talent procedeix de l'interior, però a vegades no és reconegut fora. Moltes dones confessen sentir poc aprofitats els seus talents, infrautilitzats a causa de les barreres socioculturals i els frens interns que dificulten el desenvolupament de tot el seu potencial.

Una vegada més, es constata que existeixen els que anem anomenant sostres de vidre i sostres de ciment. Els primers són els que s'imposen a les dones des de l'exterior, i vénen marcats pels horaris rígids, la impossibilitat de conciliar el treball i la família o per certs estereotips masculins.

La falta de conciliació de la vida laboral amb la familiar també és un obstacle per al desenvolupament del talent femení. Resulta vital involucrar des del principi a tota la família, però també aplicar polítiques socials, com canviar els horaris per adaptar-los millor a les hores de llum solar i tenir a les empreses una major flexibilitat en les jornades laborals.

Els sostres de ciment són els autoimposats, és a dir, els que procedeixen de la mateixa dona. Són totes aquelles barreres internes que tenen a veure amb la falta de confiança o amb la por al fracàs. Per tal que se'ns reconegui, les dones hem d'arribar a confiar més en nosaltres mateixes. El 98% de les dones considera que estar bé amb si mateixa és clau per desenvolupar el seu talent.

"El 98% de les dones considera que estar bé amb si mateixa és clau per desenvolupar el seu talent"

L'empresa és la institució que més afecta la vida de les persones. Però també la vida familiar de l'empleat influeix en com arriba cada matí a la feina. La qualitat del temps que passen els treballadors a casa amb la seva família es torna essencial. A més, la família és la primera escola on les persones aprenen i desenvolupen habilitats com el treball en equip, l'empatia, la delegació, la comunicació, la planificació, l'organització o l'orientació al client, que també es desenvolupen a la llar.

Alinear el cap i cor és la clau és la clau, i que significa dues coses: en sintonia, que ambdós parlen el mateix llenguatge; i en sincronia, que el parlin i el sentin al mateix temps.

El mateix cor amb què estimem als altres, és el cor amb què ens estimem a nosaltres mateixos. L'autoestima creix quan creix la nostra fortalesa interna, la nostra virtut i autocontrol.

Una alimentació sana i equilibrada, respectar les hores de son, dedicar un temps a la contemplació, treballar l'autoconfiança i aprendre a negociar i a delegar són fonamentals per treure el nostre màxim potencial.

Més informació
Bretxa salarial: trencar el sostre de vidre des de dalt
La maternitat és el sostre de vidre
Sostre de vidre: es mou però no es trenca
Avui et destaquem
El més llegit