Millorant la burocràcia per a les empreses

 

Cada any, des de fa quinze anys, el Banc Mundial publica el seu informe Doing Business que analitza la regulació i l’entorn en el qual es mouen les empreses de 190 països. Ara acaba de publicar l’informe de 2019 que estudia qüestions cabdals per al teixit empresarial com són la creació de l’empresa, obtenció de llicència d’obres i finançament, seguretat dels contractes, pagament d’impostos i cobrament d’impagats. En tots aquests temes s’analitzen el nombre de procediments, el temps necessari i els costos que suposen. D’aquesta manera, es pot avaluar si la regulació afavoreix o no la competitivitat de les empreses.

"Per crear una empresa a Espanya es necessiten set tràmits, que requereixen 12,5 dies i suposen un cost per a l’emprenedor del 4% de la renda per càpita anual"

L’informe de 2019 en l’apartat d’Espanya permet comprovar que temes cabdals per a les empreses com són els tràmits necessaris per crear una empresa, l’obtenció d’una llicència d’obres o el registre de la propietat, estan millorant però encara han de millorar més.

Segons el Banc Mundial, per a crear una empresa a Espanya es necessiten set tràmits, que requereixen 12,5 dies i suposen un cost per a l’emprenedor del 4% de la renda per càpita anual. Podem valorar aquestes xifres comparant-les amb països que ho tenen millor. Per exemple, a Nova Zelanda la creació d’una empresa només requereix un tràmit (a Espanya com hem dit són set), els dies són 0,5 (en lloc dels 12,5 d’Espanya) i el cost és el 0,2% (en lloc del 4% d’Espanya).

Més info: I malgrat tot un bon any

I per obtenir una llicència d’obres, a Espanya calen 13 tràmits, que triguen 147 dies i costen el 4,7% del cost de la construcció. D’altres països ho tenen millor. Per exemple, a Singapur només calen 41 dies i a Nova Zelanda el cost és molt menor (2,2%).

També hi ha diferències importants en el registre de les propietats. A Espanya es necessiten sis procediments, que triguen 13 dies i representen un cost de la propietat del 6,1%. En canvi, a Nova Zelanda, només calen dos tràmits, que triguen 1 dia i que costen el 0,1% del cost de la propietat.

"Hi ha països on l’Administració pública i la regulació ho posen millor a emprenedors i empreses"

Resumint, dels exemples exposats es desprèn que hi ha països on l’Administració pública i la regulació ho posen millor a emprenedors i empreses. De tota manera, cal valorar que si comparem les dades de 2019 amb la dels informes del Banc Mundial d’anys anteriors, s’observa que any rere any s’estan produint millores. Per això, cal seguir treballant perquè l’Administració sigui un impulsor de la competitivitat. Malcom Forbes deia que “hi ha tres coses que no tenen solució, la inflació, la burocràcia i la caspa” però no podem tirar la tovallola: la burocràcia costosa i lenta té solució i els progressos dels darrers anys ho demostren. Si aconseguim millorar, emprenedors i empreses ho tindran més fàcil. Seran més eficients i podran generar més riquesa que repercutirà en més benestar per a tothom.

Més informació
El teixit empresarial català: molta llum i alguna ombra
Governar i comunicar la feina feta i la que es farà
Avui et destaquem
El més llegit