Com actuar davant d’un dilema ètic

Un dilema ètic és quan una persona ha de decidir entre diferents alternatives que afecten els seus principis ètics. L’ètica ens guia per saber el que està ben fet i el que no. I malauradament, els comportaments ètics no sempre abunden, per això Mark Twain deia: “Fes sempre el correcte. Complauràs a algú i sorprendràs la resta”.

"Un dilema ètic és quan una persona ha de decidir entre diferents alternatives que afecten els seus principis ètics"

 

Vegem dos exemples de dilemes ètics. En el primer, un venedor està intentant vendre un producte a un client. Es tracta d’un producte que el venedor sap que té un punt feble. Enmig de la conversa, el client pregunta sobre les característiques del producte i el venedor és conscient que en aquest moment de la conversa el client estaria millor informat si el venedor l’avisés del punt feble que té el producte. En aquest cas, cal decidir si informa el client del punt feble, encara que això impliqui perdre la venda; o bé callar i assegurar la venda del producte. Un segon exemple, seria el d’una empresa que té tensions de tresoreria i necessita un préstec urgent per pagar les nòmines dels empleats. El dilema estaria en el fet que si l’empresa informa el banc de la seva situació real, aleshores no aconsegueix el préstec i no podrà pagar les nòmines. Però si enganya al banc manipulant els seus balanços, podria aconseguir el préstec i així podria pagar la nòmina.

Per tal de decidir en casos com els exposats, pot ser d’utilitat seguir el procés següent que tracta de respondre diverses preguntes:

  • Em sento còmode amb l’actuació que m’estic plantejant?  Si sento alguna incomoditat amb una determinada actuació, millor no fer-ho, ja que possiblement estaria en contra dels valors personals.
  • La decisió que estic valorant: És legal? Si no ho és, està clar que no pot actuar vulnerant la Llei.
  • Si pensem que és legal, podríem preguntar-nos: Que dirien els nostres pares, la parella, algun altre familiar directe o una amistat íntima? Si no ho veurien clar, aleshores millor no actuar d’una manera que seria reprovable per ells.
  • Si pensem que és legal i que les persones més properes veurien bé una determinada actuació ens podríem preguntar: Com em sentiria si en un mitjà de comunicació o en les xarxes socials s’informés de la meva actuació? És millor no actuar si sentiria incòmode en cas que aquesta actuació es difongués.

En cas que la resposta a totes les qüestions sigui positiva, estaríem davant una alternativa que és legal, coherent amb els nostres valors i els de les persones que ens envolten. Per tant, podem procedir amb tranquil·litat. En cas contrari, es tracta d’una alternativa que no ens convé i ens provocarà incomoditats personals o amb el nostre entorn. I si dubtem, millor no arriscar-nos.

Més informació
Millorant el món amb bones pràctiques en responsabilitat social
La bona salut del teixit empresarial català
Noves oportunitats en control i informació financera
Avui et destaquem
El més llegit