Parlant de creixement (II)

És cert que en 2011 les nostres exportacions van trencar la barrera dels 300.000 milions d'euros i que anualment creixen. La qualitat de les nostres vendes a l'exterior suposa l'altra cara de les mateixes. Automòbils, maquinària i equips industrials, turisme, serveis alguns –pocs– d'alt valor afegit, indústria agroalimentària, aliments… Cal anar potenciant la qualitat de les nostres exportacions encara que amb l'ombra de si realment Espanya té productes i serveis d'alt valor afegit i prestacions que despertin les ànsies compradores en altres llocs del món.

A l'efecte de recuperació, no és dolent comprovar el dinamisme de les nostres importacions en 2014, sinònim d'augment del consum. Figues d'un altre paner, serà sens dubte la lectura de la nostra balança comercial i de pagaments.

Tota aquesta propícia simptomatologia es veu beneficiada per una inflació que retrocedia durant el passat estiu i que es manté, a Espanya i Europa, en unes cotes que cal qualificar de desinflacció.

Els dubtes sobre aquest 2016 i el creixement futur, no obstant això, pul·lulen entre la ciutadania, cada vegada més sensible als pronunciaments dels organismes internacionals. I és que de cara al futur no es preveu que el creixement sigui tan elevat, concretament a Europa, com l'és actualment, atalaiant-se aquest 2016 en el qual facin mossa en els impulsos expansius alguns debilitaments com els ajustos en el preu del petroli, ja que caldrà veure fins a quin punt els principals països productors de cru, amb Aràbia Saudita al capdavant, són capaços d'aguantar la situació present o en quina mesura es frenen les inversions en explotacions petrolieres a la vista del preu del barril; la depreciació de l'euro o la gradual retirada d'estímuls monetaris del Banc Central Europeu.

Chistine Lagarde, directora-gerent del Fons Monetari Internacional, advertia setmanes enrere d'un creixement econòmic més feble en aquest 2016. De fet, en aquesta tònica es mouen les previsions de l'FMI i d'altres organismes. En tot cas, les xifres serveixen per comparar amb la trajectòria del PIB en altres potències.
Avui et destaquem
El més llegit