Parlant de creixement

Creixent l'economia espanyola al llarg de 2015 amb una de les taxes més elevades de la zona euro -anual del 3,4% en el tercer trimestre de 2015-, solament superada per Polònia (3,6%), Romania (3,6%) i Eslovàquia (3,5%), i a distància considerable de França (1,2%), Alemanya (1,7%) i Itàlia (0,9%), amb perspectives positives sobre el nostre futur immediat, cal preguntar-se d'on provindrà el, per a alguns, fort ritme expansiu de la demanda nacional.

Per més que en la comparació que es faci sobre el que ha estat la renda familiar en els últims anys, que ha anat caient de forma alarmant, sembla que en 2015 s'ha produït un lleuger punt d'inflexió que esdevé en un augment de la renda disponible de les famílies, amb la qual cosa la demanda es ressent en termes positius.

La millora de les condicions de finançament, assenyalades en un article anterior, i d'accés al crèdit juguen a favor de l'expansió de la demanda nacional. Es diu, fins i tot, que es tornen a finançar al 100% la inversió en residència familiar, si ben assegurant molt bé la solvència del prestatari.

La potenciació del consum és determinant. En el primer tram de 2015 han estat les famílies amb renda mitjana i alta les que, estant fins al capdamunt de la interminable crisi, han deixat anar llast i s'han llançat, sobretot en l'època estiuenca, a consumir. És a dir, les posicions defensives i estalviadores característiques del que ha estat la conducta econòmica de part de les nostres famílies s'han tornat en una espècie d'ofensiva favorable al consum.

En l'últim tram de 2015, els tebis símptomes de recuperació d'ocupació, encara que la seva qualitat no hagi estat la millor, i el contagi d'un ambient triomfalista, atzucac pels estaments oficials i oficialistes, ha influit en la despesa de les famílies amb rendes mitjanes-baixes. D'aquí, doncs, que es constati aquesta potenciació del consum i recuperació, tant en la despesa familiar com en inversió residencial.

Bombolla immobiliària una altra vegada?, es qüestionen els escèptics i negativistes. Esperem que no…
Avui et destaquem
El més llegit