Per què m'ha d'interessar la mediació?

Aquest 21 de gener hem celebrat el dia Europeu de la Mediació i, per aquest motiu, aquests dies la mediació surt al carrer, s'apropa als ciutadans, i es difon a través dels mitjans de comunicació. Es tracta d'una campanya de difusió molt positiva, tot i que, el desitjable seria que es mantingués aquest impuls a la mediació durant tot l'any, no sols de forma puntual en aquests dies.

Culturalment i legalment, quan tenim un conflicte presentem una demanda judicial i esperem que el jutge dicti una sentència per resoldre'ns el problema. Però sovint, a les parts, no els hi sembla "justa", i continuen amb la seva particular lluita judicial. Quina és la conseqüència? Que als ciutadans els hi costa confiar en la justícia, la consideren lenta, costosa, i no se'ls soluciona el problema. D'aquí la importància i necessitat d'afrontar la resolució dels conflictes a través de la mediació, una forma alternativa a la via judicial, on són les mateixes parts qui resolen les seves diferències, amb ajuda d'un mediador neutral, objectiu i imparcial i de manera totalment voluntària i confidencial. El mediador professional dirigeix tot el procés i amb aquest, facilita la feina d'altres professionals que intervenen.

Hi ha col·lectius que veuen la mediació com a una amenaça, però és just el contrari, perquè el mediador atenent a la seva imparcialitat, en cap cas, pot assessorar a les parts, el que fa necessària la participació en la mediació d'altres professionals que assessorin els seus clients i els ajudin a prendre la millor decisió possible.

Per exemple, la intervenció dels advocats, assessors fiscals, auditors, entre d'altres, pot ser essencial dins del procés de mediació, perquè dóna les garanties legals necessàries al seu client, i és complementari, perquè els conflictes poden tenir un component jurídic però també relacional, i cada persona té uns interessos, necessitats i prioritats diferents, amb un paper decisiu en la resolució del conflicte.

En aquest sentit, dins d'una empresa, és necessària la complementarietat professional d'auditors, economistes, advocats, gestors ... i és important que la figura del mediador s'integri com a un professional més dins de les organitzacions, i per això, seria important que des de totes les institucions i col·lectius professionals s'expliqués quin és el paper del mediador i quin és el rol dels diferents professionals, dins o en paral·lel al procés de mediació.

Des dels Governs s'han d'aprovar mesures que donin un decisiu impuls a aquesta forma de resolució de conflictes que, per una banda, és un sistema efectiu i avantatjós, i per altra banda, ens ajudarà a descongestionar els tribunals. Però, quines mesures es podrien implantar? Doncs una de molt beneficiosa seria acordar la reducció dels impostos pels actes de transmissió que s'hagin acordat dins d'un procés de mediació i que estiguin recollits en l'acord final i, lògicament, una regulació detallada i curosa que normativitzi aquest camp i apropi la mediació als ciutadans.

És necessari també intensificar campanyes públiques de difusió continuada, i alhora, incrementar els punts d'informació ciutadana a fi d'apropar al ciutadà aquesta forma alternativa de resoldre conflictes, i que es familiaritzin amb els seus avantatges.

Seria molt positiu que les mateixes institucions, a part de la difusió, poguessin instaurar la mediació com a mètode de resolució de conflictes dins dels seus propis organigrames o que l'Administració pública establís en tots els contractes públics una clàusula de submissió a mediació, de manera que davant els diferents criteris d'interpretació d'aquests contractes, així com totes les altres controvèrsies que se'n derivin, es poguessin resoldre a través de la mediació.

El que esperem és que la mediació s'integri en la societat, en les empreses i en les institucions com a procediment habitual per resoldre els conflictes, ja que aquest permet una resolució més ràpida, menys costosa, tenint en compte a les persones i allò que realment necessiten per resoldre les seves diferències, i alhora facilitar la seva relació en el futur.
Avui et destaquem
El més llegit