Per un horari laboral europeu

Les estructures de la societat catalana quant a horaris, organització, oferta de serveis públics així com la cultura basada en la diferenciació de rols i en prejudicis obsolets, no respon a les necessitats de la societat actual, i provoquen, entre altres causes, una enorme pèrdua de talent de dones molt ben preparades i amb experiència en les organitzacions, que es veuen obligades a abandonar llurs llocs de treball per poder conciliar.

És important que el context de crisi econòmica no sigui una excusa per frenar el camí de la igualtat de gènere, perquè les conseqüències seran visibles a llarg termini, amb un menor creixement potencial de l'economia, una reducció de la taxa de natalitat, un augment de la pobresa, etc.

Així mateix, la reforma horària és un tema de debat actual perquè s'ha demostrat que al nostre país es treballa més hores que a altres països europeus però amb unes taxes de productivitat més baixes. L'horari actual dificulta el desenvolupament professional de les dones i té repercussions en altres àmbits relacionats amb la família com la salut, els resultats escolars, la natalitat, el nivell de participació de les dones en la vida social i política, etc.

Per tal d'aprofundir en aquesta qüestió, l'Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona van realitzar una enquesta per saber l'opinió que tenen les empreses catalanes sobre els possibles beneficis de la reordenació horària al nostre país, així com conèixer en quina mesura s'està aplicant a hores d'ara i si estarien disposades a aplicar-ho en el futur. Els resultats d'aquesta enquesta, recollits en  l'estudi "Mesures de conciliació i reforma horària: Opinió de les empreses catalanes". Algunes de les principals conclusions de l'estudi són:

Les empreses donen un ampli suport als beneficis que suposaria l'adopció d'un horari laboral més europeu al nostre país. Al voltant de la meitat de les empreses està totalment d'acord que un horari laboral més europeu tindrà efectes positius sobre els cinc àmbits que es pregunten: carrera professional de les dones, productivitat de les empreses, educació dels fills, negocis internacionals, i reciclatge professional i formació dels treballadors. Però especialment els més beneficiats —en opinió de les empreses— serien els nens, perquè milloraria la seva educació i resultats escolars, i les dones, perquè podrien desenvolupar la seva carrera professional sense renúncies.

El 39% de les empreses catalanes apliquen l'horari laboral europeu (a tota o part de la plantilla). El restant 61% de les empreses no l'apliquen, però una part important d'aquestes —el 78,5%— sí que ho farien si es produïssin canvis a la societat, a la cultura de l'empresa i/o no suposés un augment dels costos laborals. Concretament, la meitat de les que no l'apliquen afirmen que sí que adoptarien l'horari europeu si abans es produeixen certs canvis en el conjunt de la societat (canvis que afectarien els mitjans de comunicació, al sector públic, l'educació, etc.). També una quarta part de les empreses l'adoptaria si es materialitzés un canvi en la cultura de l'empresa, i el 20% ho faria si no representés més costos laborals. Per contra, només el 21,5% de les empreses catalanes no l'aplicaria en cap cas.

Els resultats d'aquest estudi, inèdit a Catalunya, es posen a l'abast dels poders públics per tal que aquests facin accions més efectives en favor de la conciliació, la igualtat d'oportunitats laborals, l'augment de la productivitat laboral, i la millora del benefici social com a resultat d'una societat més ben organitzada.

Així mateix, el Consell de Conselleres de l'Observatori Dona Empresa i Economia ha proposat un decàleg de propostes per contribuir a la posada en pràctica gradual de la reforma horària al nostre país, que també s'inclou a l'estudi.

Article signat conjuntament amb Carme Poveda, economista de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Avui et destaquem
El més llegit