Perquè unes empreses creixen i altres tanquen

En el marc de les Jornades Enlaira't que tenen lloc al Maresme, aquest divendres presentem l'estudi exploratori sobre per què unes empreses creixen i altres tanquen. Per a situar-nos, apuntem que a Catalunya hi havia 621.391 empreses l'any 2007. Des d'aleshores s'han creat moltes empreses, però n'han tancat moltes més. En concret, entre 2007 i 2014 el nombre d'empreses es va reduir en 34.948. És a dir, va haver-hi una disminució neta del 5,6%.

Els sectors més afectats han estat la indústria (-24,2%) i la construcció (-17,5%). I pel que fa a la dimensió de les empreses, han estat les empreses mitjanes (les que tenen entre 50 i 199 empleats) les que més s'han reduït (18,5% de les empreses), seguides de les grans (-8%). Per sort, entre 2014 i 2015, el nombre total d'empreses ha tornat a augmentar en 8.055 empreses.

De tota manera, aquesta dada positiva amaga que només en 2015 varen tancar 96.437 empreses, que varen ser compensades per la creació de 104.492 noves empreses: el saldo entre empreses creades i empreses que han tancat va ser positiu. D'aquí es desprèn que són moltes les empreses que tanquen cada any i que molt poques empreses tenen un alt creixement. Durant els darrers anys, a la Universitat hem realitzat diferents estudis per tal de conèixer els trets que expliquen perquè unes empreses tanquen i unes altres gaudeixen d'un alt creixement.

També observem que les empreses que tanquen es caracteritzen per ser poc proactives davant la necessitat de canvi, que aposten menys per la innovació. Tampoc estan orientades al mercat i als clients i es troben en sectors més castigats per la crisi o pel canvi tecnològic. A més, són empreses dirigides amb una perspectiva de curt termini, que gestionen malament els conflictes, estan més endeutades molts anys abans de tancar, donen menys importància a la qualitat i no estan internacionalitzades.

En canvi, les empreses d'alt creixement acostumen a distingir-se per trets oposats als que acabem de relacionar. Sobretot, es tracta d'empreses que aposten per les persones, destinen més recursos per a la innovació i n'obtenen bons resultats, estan més capitalitzades i destinen la major part dels beneficis a l'autofinançament i reparteixen pocs dividends.

Tanmateix, tenen passió per l'excel·lència, certificats els seus processos amb normes de qualitat i medi ambient, estan més internacionalitzades i disposen d'un pla estratègic dissenyat amb una perspectiva de llarg termini. En realitat, molt poques empreses són realment exitoses i, en canvi, són moltes les que ho passen malament i tanquen i les receptes per a anar millor depenen de polítiques que estan a l'abast de les empreses.
Avui et destaquem
El més llegit