PRISM: hi ha més seguretat de dades aquí que als EUA?

Les darreres setmanes als mitjans de comunicació s'ha escoltat molt a parlar de PRISM, un programa d'investigació secret de l'Agència Nacional de Seguretat (NSA) dels Estats Units que va sortir a la llum perquè un ex-treballador de la CIA el va revelar. En base a aquest programa, grans empreses com Facebook, Google o Yahoo, entre d'altres, podrien haver estat donant informació sobre els seus usuaris a aquestes agències de seguretat.

Davant això, em plantejo diverses qüestions: primer, si hauran demanat informació sobre usuaris investigats o de tothom; segon, si hauran demanat informació sobre usuaris nord-americans o també sobre estrangers ja que moltes d'aquestes plataformes ofereixen els serveis al núvol; tercer, si hauran donat informació aquestes empreses a aquests organismes i quina; quart, si està justificada i cinquè, si ens assabentarem mai de l'abast i conseqüències d'aquest programa.

La veritat és que sento certa esgarrifor pel fet que els organismes públics, en ocasions com aquesta, sembla que es creguin amb l'autoritat de poder remenar la nostra informació lliurement pel fet que es trobi al núvol. Vull pensar que a Europa, aquest tipus d'actuacions no passen i que, si no hi ha un motiu fundat (ordre judicial, investigació per raons de seguretat pública o infracció penal), aquesta informació ni es demana ni es dóna, respectant el dret a la intimitat recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans. A més, des del meu punt de vista cal tenir en compte l'article 4 de la nostra llei de protecció de dades, on s'estableix que tot tractament de dades ha de ser d'acord amb una finalitat, proporcionat, adequat i pertinent. Per tant, les autoritats no haurien de demanar més informació de la que calgui i les empreses donar-ne més de la que correspongui.

Confio i espero que ara que hi ha previstos molts canvis a nivell legislatiu, tan nacional, com europeu (aprovació del nou Codi Penal, aprovació de la Llei de Seguretat Privada, nova Directiva Europea de Protecció de Dades...), es tinguin sempre presents aquests principis fonamentals de forma que es segueixi garantint la intimitat de les persones. El contrari conculcaria aquest dret fonamental.

Avui et destaquem
El més llegit