El problema de les empreses zombis per a la recuperació econòmica

La situació sanitària que estem vivint en l'actualitat ha provocat una greu situació econòmica en la qual el sector empresarial s'ha vist especialment perjudicat. Moltes empreses han hagut de suspendre una part o la totalitat de la seva activitat, recorrent als ERTO perquè l'atur no sigui un altre dels grans protagonistes.

No obstant això, el que sembla ser una manera de mantenir l'activitat d'aquestes empreses en suspens com a mesura preventiva en l'actual crisi sanitària està derivant, en determinades situacions, en el que es coneix com a empreses zombis. Per als analistes financers, són aquelles empreses que han deixat de ser rendibles, però que mantenen la seva activitat de manera latent mitjançant l'ús de determinats recursos.

Aplicarem aquest terme a la situació actual. Moltes empreses que no són productives o viables han trobat en les mesures econòmiques posades en marxa pels Governs durant la pandèmia l'excusa perfecta per a mantenir-se. Els ERTO han fet que una de les principals despeses desaparegui del seu compte de resultats. En molts casos els lloguers o despeses immobiliàries s'han vist renegociats a la baixa.

Una altra sèrie de despeses variables s'han vist reduïdes pel cessament o suspensió de part de l'activitat, com el que provoca el consum de subministraments. Així i tot, continuen existint una sèrie de despeses que romanen fixes i que s'afronten mitjançant el continu finançament. En aquest particular escenari que estem vivint els préstecs ICO apareixen com l'eina perfecta per a complir aquest paper.

Sigui per una escassa capacitat analítica o per una deficient estratègia de negoci, aquestes empreses continuen optant per mantenir-se en aquest estat zombi o latent en comptes d'optar per la seva dissolució o tancament. El resultat és una falsa aparença de viabilitat, que es trencarà quan es retirin aquests incentius governamentals en el moment que es vagi superant la situació d'alarma sanitària. Les empreses zombis poden ser un gran llast per a la recuperació econòmica. Sembla ser que per a molts empresaris és preferible mantenir-se en aquest estat latent abans de declarar-se insolvents. A més, la moratòria concursal establerta pel Govern ha estat una altra de les mesures que també pot provocar l'aparició d'empreses zombis.

Quin és el principal inconvenient de l'existència de les empreses zombis? La primera i principal raó és que no realitzen activitat productiva i que malgrat això consumeixen recursos que deixen d'estar a la disposició de les altres empreses que sí que són viables. Les ajudes oficials tenen com a propòsit final el manteniment de l'ocupació o l'ajuda a les empreses més vulnerables i aquest es perd si van a parar a les empreses zombis.

"Les empreses zombis no realitzen activitat productiva i malgrat això consumeixen recursos que deixen d'estar a la disposició de les altres empreses que sí que són viables"

D'altra banda, quan s'acabi la pandèmia i es retirin les mesures adoptades, aquestes empreses es trobaran en una situació precària. Seguiran sense ser viables i es trobaran fortament endeutades. Quan no puguin fer front als seus pagaments es crearà encara més desocupació i a més augmentaran els nivells de morositat, que poden arribar a ser molt més perjudicials per a l'economia. Aquestes empreses estan ocupant un lloc en el mercat, no permetent l'accés a altres empreses consolidades o naixents que poden ser un gran impuls econòmic. Tot aquest panorama el que reflecteix és que les empreses zombis són un gran llast per a la recuperació econòmica. La situació forçada de latència que estan mantenint en el temps malgrat ser improductives només portarà perjudicis a una economia que, ja de per si mateix, viu una situació difícil.

Es pot fer alguna cosa per a combatre les empreses zombis? La veritat és que sí. El mateix Banc d'Espanya ha detectat aquest problema com un dels principals punts que s'han de tractar. Malgrat que detectar aquestes empreses pot ser molt difícil, es requereixen mesures que evitin la prolongació de l'activitat latent.

Encara que existeixen algunes mesures per a acabar amb les empreses zombis, la seva aplicació requereix d'un cert coratge per part dels organismes governamentals que, fins ara, les han mantingut a flotació. Per això, es preveu un devessall d'empreses zombis que acabaran fent fallida quan es retirin les actuals mesures. Segons el Banc d'Espanya la presència d'aquestes empreses s'ha duplicat, arribant a ser el 8% del teixit empresarial i continua sent un veritable repte acabar amb els seus efectes perniciosos.

Més informació
“La transformació dels negocis passa per les persones”
Què han de fer les empreses davant d'un ciberatac?
Avui et destaquem
El més llegit