Què és el Big Data?

Al Big Data el podríem entendre com a un gran volum de dades que es caracteritza precisament per aquest volum, per la velocitat, per la varietat i per tenir un valor, o bé del qual en podem treure un valor. Per tant, un terme que es pot resumir amb les quatre "V".

Parlo d'aquest terme aprofitant que fa uns dies vaig assistir al B Digital Global Congress Barcelona, on es van presentar moltes novetats i projectes innovadors que tenien com a finalitat o punt de connexió aprofitar aquest Big Data, és a dir, aprofitar que avui estem connectats per treure'n profit de les dades que hi circulen per la xarxa i, per exemple, poder oferir millors serveis i productes, tant des de les empreses privades com des de les administracions públiques, de cara als ciutadans i consumidors.

Sincerament crec que aquest volum i varietat de dades pot ser molt positiu perquè suposa molta informació amb la que poder treballar però, des del meu punt de vista, tota empresa o entitat que pretengui utilitzar qualsevol dada ha de tenir en compte sempre una sèrie de consideracions: primer, que quan agafem les dades de qualsevol persona, no deixen de ser seves per passar a ser nostres. Així, si volem tractar-les, haurem d'haver-lo informat i tractar-les d'acord amb la finalitat indicada, havent obtingut el corresponent consentiment, a no ser que un motiu legal ho empari o exclogui. Segon, hem de seguir respectant aquesta exclusivitat sobre les dades i per tant, no emprar-les per altres finalitats de les que no haguem informat ni demanat permís. És a dir, de la mateixa manera que no agafaries una carpeta que porta algú pel carrer i li robaries; tampoc es poden aprofitar les noves tecnologies per obtenir i apropiar-se de les dades, fent l'ús que es vulgui, aprofitant per treure'n un rendiment econòmic o d'altre tipus, sense el permís de la persona afectada.

Per tant, ens correspon tant a empreses com administracions, respectar el dret a la intimitat, a la privacitat i seguretat en el tractament de dades que haguem de fer de tot ciutadà.

Avui et destaquem
El més llegit