Què és el dret d'informació segons la normativa de protecció de dades?

El dret a la informació és el dret que té tota persona a ser informada del tractament que s'efectuarà de les seves dades en el moment de la recollida de dades per part d'algú (una empresa, un professional...). Es troba contemplat a l'article 5 de la llei de protecció de dades i implica que abans que nosaltres acceptem que tractin les nostres dades, els responsables d'aquest tractament haurien d'informar-nos dels següents aspectes:

En primer lloc, de l'existència d'un fitxer de dades personals de l'empresa o professional on es recolliran aquestes dades, de la finalitat d'aquesta recollida de dades i de qui tindrà accés a aquesta informació (per exemple, si terceres persones o empreses tenen accés, ens ho haurien d'indicar...).

En segon lloc, ens haurien d'informar de si les respostes a les preguntes que ens facin, per exemple, omplint un formulari, són obligatòries o bé optatives per a nosaltres i què passa si no les donem.

En tercer lloc, és molt important que s'indiqui quins drets tenim, és a dir, que ens indiquin que tenim dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquest tractament i on ens hem de dirigir per a exercir-los, en el seu cas.

En quart lloc, cal que facin constar qui és el responsable del tractament, és a dir, quina és l'empresa o professional real que hi ha darrere del tractament. Per exemple, pot ser que l'empresa es digui d'una manera però el nom comercial amb el qual es ven el producte o servei, sigui un altre. En aquest cas, ha de quedar clar quin és el nom real de l'empresa.

En cinquè lloc, és important que tota informació ha de ser entregada i recollida d'acord amb el principi de qualitat de la llei i que significa que tot tractament ha d'estar en consonància amb la finalitat per la qual es recull, és a dir, que la informació recollida sigui proporcionada, pertinent i adequada. Si va més enllà del necessari, no seria correcte.

Cal fer constar, però, que hi ha casos en els quals no és necessari que ens donin aquesta informació com, per exemple, en cas que hi hagi una llei que ho empari, però millor comentarem aquests supòsits en un altre article.

Avui et destaquem
El més llegit