Què és una dada personal?

En alguns dels nostres articles, hem parlat de la Llei de protecció de dades, de per què és important adequar-se a aquesta normativa, no només pel risc de ser sancionats sinó per un tema de consciència, de respecte a les altres persones, per garantir que quan prestem un servei, com empresa o professional, tractem les dades dels nostres clientsadequadament; o les dels nostres treballadors...

Si bé, crec que és important que sapiguem, també, què és ben bé una dada personal, ja que hi ha persones que pensen que són les dades tant de particulars com d'empreses i no és així. La llei de protecció de dades només protegeix les dades personals de persones físiques, en tant que particulars. Per exemple, si jo actuo en nom d'una empresa, com a representant, contacte... aquestes dades meves, com a contacte, ja no seran personals. Per tant, el correu corporatiu que puguem tenir de l'empresa o el telèfon, no és una dada subjecta a la normativa de protecció de dades.

I què és llavors exactament una dada personal? Doncs la llei la defineix com qualsevol dada relativa a persones físiques, identificades o identificables. Així, tot i que una dada, a priori, no permeti identificar una persona; si, vinculada a una altra dada, permet identificar-la, estarem davant d'una dada personal.

Anant més enllà, amb qualsevol d'aquestes dades, un nom, cognoms, domicili, número de DNI, un correu electrònic, una imatge o fotografia, una veu... es pot arribar a identificar a algú i per tant, es tracta de dades personals.

La llei, però, va més enllà i distingeix tres tipus de protecció en atenció a la sensibilitat i risc d'aquestes dades. Un nivell bàsic de protecció, que afectaria les dades merament identificatives; un nivell mitjà, per a dades relatives a infraccions penals o administratives o bé qualsevol dada que permeti identificar la personalitat d'una persona (currículums, qüestionaris sobre aficions...) i un nivell alt per a dades que es consideren més sensibles, com la ideologia, salut, vida sexual, religió... Així, en funció del nivell de protecció, la llei ens exigirà més o menys mesures de seguretat destinades a aquesta mateixa protecció de l'individu i a un correcte tractament de les seves dades.

Avui et destaquem
El més llegit