Què esperen les empreses del 2017

Com evolucionarà el teixit empresarial en 2017? Cal tindre present que a escala macro, l'economia catalana ha anat millorant a poc a poc en 2015 i 2016. En termes de PIB, hi ha un fort creixement (3,1% de creixement en 2016) i les previsions d'increment pel 2017 també són importants, tot i que més baixes (2,4%), segons la Cambra de Comerç.

En aquest article resumim les conclusions principals de l'estudi que ACCID i CECOT han fet a partir de les respostes de 262 empreses catalanes a un qüestionari amb preguntes sobre les previsions pel 2017.

De cara a 2017, la majoria de les empreses (85%) esperen augmentar les vendes, tant per la quantitat venda com pel preu de venda. Pel que fa als costos, el 82% de les empreses esperen que augmentin els preus de compra, essent majoritaris els que preveuen un increment dels preus de compra entre l'1,5% i el 3%.

També hi ha bones notícies per l'ocupació: el 79% de les empreses esperen augmentar plantilla i el 69% esperen incrementar salaris, essent majoritaris els increments situats al voltant de l'1%.

Pel que fa als beneficis, predominen (86%) les empreses que esperen incrementar-los. I també predominen (82%) les empreses que esperen incrementar les inversions.

Quant a política financera, continuarà la prudència. La majoria de les empreses (73%) tenen intenció de continuar el procés de desendeutament, per tant, les inversions es finançaran amb capital i amb els recursos generats per les empreses. Quant al cost previst del finançament bancari, la previsió de les empreses és que se situï entre el 2% i el 4% anual. I a més, poques empreses (28%) esperen distribuir dividends.

En resum, tot i les enormes incerteses que tenim al davant (Brexit a la UE, Trump als EUA, etc.) tot apunta que 2017 pot ser un bon any per moltes empreses. De tota manera, no perdem de vista que parlar del futur és sempre arriscat, i especialment en economia. A més, els grans canvis tecnològics afecten de forma molt diferent dels diferents sectors econòmics. Com va dir Paul Valery: "El problema del nostre temps, és que el futur ja no és el que era". Per tant, aquestes previsions les formulem sabent que es poden produir imprevistos que poden qüestionar-ho tot.
Avui et destaquem
El més llegit