Quins són els valors d'una organització?

Múltiples recerques han demostrat que les empreses que tenen bons valors aconsegueixen més satisfacció, compromís i rendiment financer. Robins (2015), per exemple, avalua 52 estudis sobre el tema i conclou que les empreses que aposten per la responsabilitat social corporativa aconsegueixen millor rendiment financer. Els valors són creences que uneixen i guien la conducta de qualsevol persona en una empresa.

Una forma de visualitzar que es tenen valors sòlids és quan aquests persisteixen en l'empresa, encara que es produeixin canvis en la composició de l'equip.

Entre els valors que trobem més freqüentment en les organitzacions d'èxit podem destacar els següents:

- Excel·lència i passió pel treball ben fet
- Servei i satisfacció dels clients, tant clients externs com clients interns (que són d'altres departaments de la mateixa empresa).
- Adaptació al canvi.
- Eficiència i rendibilitat
- Compromís i aposta per les persones
- El respecte per la diferència
- Treball en equip
- Meritocràcia: la retribució i la promoció es basa en el talent
- Igualtat de gènere
- Humilitat (és el contrari de l'arrogància)
- Ètica i transparència
- Responsabilitat social corporativa
- Sostenibilitat
- Creixement: ambició d'aconseguir augmentar les vendes, exportació, països on es té presència, benefici, ocupació, inversions.

A part d'aquests valors, en empreses familiars també trobem valors com la família, la tradició i la visió a llarg termini. I més recentment, en empreses innovadores hi ha d'altres valors com la creativitat, la innovació, l'humor o l'equilibri entre vida professional i familiar.

Sovint hi ha empreses que presumeixen de determinats valors que realment no tenen. Per això, convé comprovar si realment apliquen els valors que diuen. Per exemple, podem verificar que els sistemes d'incentius són coherents amb els valors. Si els incentius són solament per mèrits individuals, vol dir que el valor del treball en equip no es promou realment. Si es presumeix del valor de l'aposta per les persones, vol dir que els treballadors tenen pla de carrera i que quan sorgeixen problemes és més important cercar les solucions i aprendre dels errors que buscar els culpables. I si la RSC és un valor, cal que es reverteixi a la societat una part del benefici obtingut.

En definitiva, cal comprovar que la nostra organització disposi de bons valors. I cal assegurar que es va més enllà de la mera declaració de bones intencions i els valors inspiren realment totes les actuacions de l'organització.
Avui et destaquem
El més llegit