Responsabilitat davant el virus

El que ningú volia, fatalment, ha arribat. El coronavirus ja és aquí i, ara, no tenim més remei que afrontar-ho. Des del punt de vista laboral, les empreses han de ser àgils i flexibles en la presa de decisions i, per a això, és essencial comptar amb un protocol d'actuació i un comitè de crisi per a afrontar-lo. La informació i la capacitat de reacció són fonamentals en situacions com aquestes.

Per a protegir als treballadors i a les empreses, el Govern ha decretat que el contagi degut al COVID-19 serà considerat baixa per accident laboral. També l'aïllament preventiu per aquest motiu serà considerat com a tal a l'efecte del cobrament de la prestació i, evidentment, trobant-se en situació de baixa, la persona treballadora no pot ser obligada a prestar serveis. En reconèixer-se-li el tractament d'incapacitat temporal per accident laboral, la persona treballadora -també l'autònoma- té una sèrie d'avantatges respecte a la baixa derivada de contingència comuna, com el moment d'accés a la prestació i el superior muntant d'aquesta, sense perjudici del potencial complement fins a un determinat percentatge o fins i tot fins al total del seu salari.

Aquella persona treballadora que doni positiu per coronavirus ha d'informar l'empresa de la seva situació, perquè conforme a la normativa de Prevenció de Riscos Laborals el personal té també un deure de col·laboració amb l'empresa en aquest àmbit. L'empresa, per part seva, haurà d'actuar de manera ràpida per a garantir la seguretat i salut de la resta de la plantilla, actuant, això sí, amb la màxima cautela per a preservar la identitat i privacitat de la persona contagiada. 

Aquella persona treballadora que doni positiu per coronavirus ha d'informar l'empresa de la seva situació

Tampoc sembla raonable eliminar de manera precipitada llocs de treball. El coronavirus és un problema temporal i, esperem, que passi més aviat que tard. Per això, el millor, és buscar fórmules de flexibilitat interna abans que acomiadaments. Tal seria el cas de EROs temporals de suspensió o reducció de jornada, distribucions irregulars de jornada, permisos especials (retribuïts o no retribuïts), inversió de temps en formació, canvi del període de vacances, teletreball, flexibilitat horària, etc. Només si no hi ha més remei, s'hauria de recórrer al ERO d'extinció. 

"El millor és buscar fórmules de flexibilitat interna abans que acomiadaments"

En aquest moment, tots hem de realitzar un exercici de responsabilitat en l'ús d'aquests mecanismes i activar-los sempre que siguin necessaris evitant abusos per excés, però també per defecte. Ens juguem molt en el control del virus i a minimitzar els seus efectes com més aviat millor.

Més informació
Mesures empresarials per a superar la crisi COVID-19
El contagi de la por
Covid-19 i el model d'invasió alien que volem
Avui et destaquem
El més llegit