43 aforismes de Jorge Wagensberg

Jorge Wagensberg va viure 25.293 dies i avui en fa 1.769 que ens va deixar, però abans va escriure molt i va fer moltes coses. Durant 30 anys va impartir l’assignatura de Teoria dels processos irreversibles a la facultat de física de la Universitat de Barcelona, el 1983 va fundar la col·lecció "Metatemas" a l’editorial Tusquets on s’han publicat més de 130 títols d’autors com Einstein, Feynman, Schrödinger, Margulis i el propi Wagensberg, i entre 1991 i 2005 va crear i dirigir el Museu de la Ciència de Barcelona, l’actual CosmoCaixa.

Sempre m’han fascinat els seus aforismes, per la capacitat d’explicar en frases simples i contundents idees complexes molt elaborades. Ell mateix afirmava que un bon coneixement i una bona salsa s’obtenen pel mateix procediment: la reducció.

27.060 dies després del seu naixement, llegir-lo continua sent inspirador:

Educar no és omplir sinó encendre.

La interdisciplinarietat no consisteix en creuar resultats finals sinó idees nues.

Les veritats es descobreixen, les mentires es construeixen.

La velocitat és la capacitat per a canviar de posició.
La força és la capacitat per a canviar de velocitat.
El treball és la capacitat per a moure una força.
L’energia és la capacitat per a crear treball.
La massa és la desgana d’un cos per a canviar de velocitat.

La grandesa del científic és que pot comprendre sense necessitat d’intuir.
La grandesa de l’artista és que pot intuir sense necessitat de comprendre.

El cervell, davant la manca d’incertesa, s’ofèn.
El cervell, davant l’excés d’incertesa, es frustra.

El coneixement és la forma que necessita adoptar una idea per passar d’una ment a una altra.
Tot coneixement és transmissible.

Copèrnic expulsa a la Terra del centre de l’univers.
Darwin expulsa l’ésser humà del centre de l’evolució.
El Renaixement expulsa a la divinitat del centre del coneixement.
La Revolució francesa expulsa a l’aristocràcia del centre de la societat.
Marx expulsa a la burgesia del centre de la societat.
Freud expulsa el conscient del centre de la consciència.

La teoria és global, l’experiència local.

Copiar és reproduir amb ànim tàcit de crear. Plagiar és reproduir sense ànim de crear.
Clonar és reproduir amb ànim explícit de no crear.
Clonar és un bon exercici per aprendre a plagiar.
Plagiar és un bon exercici per aprendre a copiar.
Copiar és un bon exercici per aprendre a crear.

L’estabilitat és per a seguir estant.
L’adaptabilitat és per a seguir vivint.
La creativitat és per a seguir coneixent.

Tractant-se de la realitat, res menys fiable que una veritat que no canvia.

Conversar és una bona idea perquè, en general, no ignorem el mateix.

Hi ha moltes més persones en contra que no pas a favor.

La diferència entre un depredador i una presa és que el primer es pot permetre una errada.

Una plaga sempre mor d’èxit.

Sense coneixement no hi ha independència.
Sense independència no hi ha justícia.
Sense justícia no hi ha convivència.
Sense independència no hi ha progrés.

La innovació necessita tres coses: tenir una bona idea (una), donar-se compte de que ho és (dues) i convèncer a la resta (i tres)... i gairebé mai és una mateixa persona qui assoleix les tres.

Canviar de resposta és evolució. Canviar de pregunta és revolució.

Un visionari és, necessàriament, una persona del seu temps.

Més informació
Comença 2023. Estigueu atents
És l’hora dels optimistes emprenyats
He vist coses que vosaltres no us creuríeu
Avui et destaquem
El més llegit