ChatGPT, més una oportunitat que una amenaça

A la fi de novembre OpenAI, amb seu a Califòrnia i co-fundat per Elon Musk , va llançar ChatGPT. Es tracta d'un chatbot amb tecnologia d'intel·ligència artificial (IA) que té capacitat per a mantenir una conversa i resoldre problemes matemàtics i de programació, per tant, d'una tecnologia revolucionària perquè està entrenada per a aprendre el que els humans volen dir quan fem una pregunta. Com una prova i amb l'objectiu de recopilar comentaris, OpenAI va posar ChatGPT a la disposició de qualsevol que volgués provar-lo de manera gratuïta. En tres dies , més d'un milió de persones el van fer servir.

La IA és un sistema de computació que utilitza moltes tecnologies diferents per a resoldre problemes complexos que la ment humana no pot aconseguir. Aquest sistema té per objecte simular diferents processos humans com l'aprenentatge, el raonament i l'autocorrecció. Amplificar la nostra intel·ligència humana amb intel·ligència artificial hauria de veure's com una immensa oportunitat per a la humanitat i per a moltes organitzacions.

Aquesta tecnologia ha de tenir un marc clar basat en uns principis ètics que han de garantir el seu ús de manera òptima i responsable

No obstant això, a més de resoldre alguns dels problemes més urgents de la societat la IA presenta també importants desafiaments que alguns consideren amenaces. Davant això aquesta tecnologia ha de tenir un marc clar basat en uns principis ètics que han de garantir el seu ús de manera òptima i responsable.

Un dels sectors on la seva utilització suscita més debat és l'educatiu. Hi ha formadors que consideren que ChatGPT és una gran oportunitat i una eina pedagògica per al futur. En primer lloc pot mantenir als estudiants motivats i interessats a mesura que avancen en el seu procés de capacitació. L'aprenentatge té lloc en un entorn favorable als dispositius mòbils que pot ampliar la capacitació d'una manera més atractiva. Finalment, el seu sistema de conversa està disponible 24/7. Els estudiants poden utilitzar el seu chatbot en qualsevol moment que desitgin continuar el seu aprenentatge.

Uns altres, en canvi, pensen que pot posar en perill la mateixa capacitat de l'aprenentatge i els seus valors: esforç, recerca i pensament crític. Per exemple, la ciutat de Nova York ja ha prohibit l'eina a les escoles públiques mentre que a Austràlia s'ha replantejat com els estudiants han de ser avaluats utilitzant de nou el format clàssic de llapis i paper.

Existeixen moltes eines digitals o tecnològiques que han implicat un replantejament metodològic i curricular com, per exemple, els arxius en el núvol, el campus digital, la gamificació o l'educació en línia.

ChatGPT ha vingut per quedar-se i evolucionar a través del temps. Consegüentment, podem pensar que no és i no serà l'últim a impactar novament en el sistema educatiu i en les noves formes d'aprenentatge de les persones. No obstant això, una de les claus que hem de plantejar-nos davant la IA i fer-nos reflexionar és sobre el bon ús que se li doni sense traspassar el llindar de l'ètica.

Aquells que ens dediquem a la formació hem d'estar instruïts en l'impacte que pot tenir el mal ús d'aquestes tecnologies per part dels nostres alumnes

Tenint en compte el ràpid que avancen, aquells que ens dediquem a la formació hem d'estar instruïts, no sols en la nostra àrea de coneixement sinó també en l'impacte que pot tenir el mal ús d'aquestes tecnologies per part dels nostres alumnes. Bloquejar navegadors, prohibir-les i sancionar als qui les utilitzen no és una forma sostenible d'avançar.

Això que es percep de manera negativa és la nostra responsabilitat i repte com a formadors: convertir-ho en una opció pedagògica positiva. Aquesta és una competència més que haurem d'adquirir, tant per a saber adaptar-nos als nous corrents tecnològics com per a implicar-nos en la formació de valors per al seu ús ètic.

Avui et destaquem
El més llegit