Seguim creixent

Acabem l'any i ho fem satisfets per com ha evolucionat l'economia i les empreses i ho fem encara amb més èmfasi si tenim en compte el context polític d'enguany, que ara no cal que us expliqui. Sembla que el creixement d'aquest any serà d'un 3,4% del PIB, hem tingut rècord d'exportacions, hem millorat les vendes, hem creat ocupació, ha millorat el consum i la construcció, un dels sectors més castigats per la crisi, també ha remuntat.

Ara toca seguir amb la mateixa línia i continuar a l'alça. Ara que per fi tenim tots els governs amb governants, toca fer polítiques perquè les pimes continuïn sent el motor de l'economia. Les previsions són bones, les pimes industrials catalanes creixeran en facturació i exportacions, i mantindran plantilles o les incrementaran moderadament, tal com demostrava l'estudi Evolució de la pime industrial catalana el 2016 i perspectives per al 2017 que vam presentar aquest dimecres.

En aquest context, es fa més necessari que mai que les polítiques ens acompanyin perquè aquestes bones previsions esdevinguin una realitat. Ara per ara, les decisions del nou Govern central sembla que van en la direcció contrària. Les darreres mesures aprovades pel nou Govern de l'Estat per quadrar els comptes públics davant les exigències de la Comissió Europea tornen a impactar sobre la fiscalitat de les pimes i això afecta la competitivitat empresarial i, per tant, el país. Ara que també és temps de bons desitjos, demanem al Govern espanyol que redueixi les càrregues formals i fer-les proporcionals a la dimensió de l'empresa.

També és el moment de fer una bona transposició de la Directiva Europea de Contractació Pública. No volem una llei pensada per als oligopolis. Des de PIMEC ja hem proposat una sèrie d'esmenes al text presentat pel Govern que hem enviat als partits polítics amb representació parlamentària, l'aprovació dels quals eliminaria ambigüitats i contradiccions, i permetrien a les pimes un millor accés a la contractació pública.

En el context laboral, necessitem una reforma que simplifiqui i abarateix la regulació dels contractes fixos i una major seguretat jurídica. Ara s'ha decidit apujar el salari mínim interprofessional. S'havia de fer i això no ha d'afectar la competitivitat. De fet, vam ser l'única patronal en obrir aquest debat el passat mes d'abril.

De la mateixa manera, necessitem una Llei d'Educació consensuada per tots, partits polítics i agents socials, perquè duri molts i molts anys. Les empreses tenim una forta necessitat de que s'impulsi una FP adaptada a les nostres necessitats. Tenint en compte que la crisi ha castigat durament moltes persones empresàries i autònomes que han perdut el seu negoci, per això actuem perquè es reguli veritablement la segona oportunitat despenalitzant el fracàs i facilitant l'accés al finançament.

I no puc deixar de comentar el tema de l'energia. Malauradament és recurrent. Cal abordar seriosament la planificació energètica, definint un marc regulador estable i evitant la discriminació que representa que les empreses amb consums més baixos surtin perjudicades, sobretot ara que es penalitza l'autoconsum amb uns gravàmens inèdits a Europa.
Avui et destaquem
El més llegit