Senyora Colau, per què hi ha poca oferta?

Recentment, la senyora Colau ha demanat limitar els preus màxims dels lloguers per evitar una nova bombolla immobiliària. Personalment, penso que les declaracions sobre la bombolla dels preus del lloguer són per a la portada dels diaris, el que ens sembla frívol i poc seriós, per diversos motius. Primer, perquè el mercat és lliure, és l'oferta i la demanda la que determina els preus, i és cert que els preus del lloguer estan pujant, però com sempre, depèn molt de les zones, i de l'oferta que hi hagi.

El que s'hauria de plantejar i reflexionar la senyora Colau és perquè hi ha poca oferta? I la resposta és fàcil: perquè és un mercat poc atractiu pels inversors. Segurament, una primera lectura farà que es pensi que és poc atractiu per la rendibilitat, però no és així, perquè el lloguer avui dia és rendible si comparem amb la rendibilitat que donen els diners dipositats en una entitat financera.

El problema està en la inseguretat jurídica davant els possibles incompliments, està també en les obligacions derivades de la Llei 25/2015, que subroga a les societats propietàries d'immobles residencials d'una superfície global superior a 1250 m2 obligacions socials, que haurien d'estar cobertes amb els pagaments dels impostos i que, segurament, produirà un retraïment a l'hora d'invertir en immobles residencials.

Segon, perquè limitar el preu de lloguer no està en les competències de la senyora Colau. Es necessitaria modificar la LAU o fer una nova des de la Generalitat. En qualsevol cas, requeriria un tràmit legislatiu llarg i a Espanya no tenim Govern, i a Catalunya es preveu una legislatura curta.

És fàcil fer titulars sense pensar en les conseqüències, si ja tenim poca inversió en finques per llogar, aquests titulars quines conseqüències tindran? Això no té res a veure en què calen molts pisos per lloguer social, i també això va per zones. Això sí que és responsabilitat de les Administracions, que en van fer molts en altres moments però van preferir vendre'ls que destinar-los a lloguer.
Avui et destaquem
El més llegit