La tecnologia té ideologia, i les dades també

Mirant el pas de la història s’observa la tendència dels humans a viure en societats cada cop més complexes que afecten un nombre cada cop més gran d’individus. Dels petits grups nòmades del paleolític als primers poblats del neolític, de funcionar en petites ciutats-estat a vertebrar els actuals estat-nació. Hem necessitat organitzar-nos en grups cada cop més grans per poder competir i defensar-nos a mesura que els veïns amb qui ens relacionem també han estat cada cop més grans i complexos. Ara el diàleg ja és continental i sembla que la dimensió de país, si més no europeu, ja no és suficient per gestionar les propostes globals que arriben tant de l’est com de l’oest.

Al segle XXI els moviments de les grans potències ja afecten milers de milions de persones, i en el cas d’Occident es nota que el mercat ha evolucionat molt més que no pas la política a l’hora d’adaptar-se i trobar noves maneres d’atendre grans volums de població. És el món de l’empresa qui està explorant d’una manera més decidida una nova generació de serveis massius radicalment personalitzats, mentre que els Estats sembla que només s’hi posen de manera seriosa quan es tracta de cobrar o vigilar. El que està introduint pressió i canvi no és la voluntat dels governs per atendre cada cop més ciutadans, sinó la voluntat dels mercats per atendre cada cop més clients. És perillós que estigui resultant més senzill exercir de client que no pas de ciutadà, doncs modifica de manera essencial les bases del nostre funcionament i de la nostra convivència.

"El que està introduint pressió i canvi no és la voluntat dels governs per atendre cada cop més ciutadans, sinó la voluntat dels mercats per atendre cada cop més clients"

L’atenció personalitzada només havia estat possible amb processos molt artesanals, però ara tenim una tecnologia i uns fluxos de dades que per primer cop a la història permeten oferir a escales massives serveis radicalment personalitzats. Encara és molt recent i tot està molt tendre, però es veu clara la tendència on tot és una dada que de manera immediata es pot fer servir per oferir una atenció personalitzada i proactiva. Insistint en l’exemple que més repetim:  fins ara era “em trobo malament, trucaré al metge” i aviat serà “m’ha trucat el metge, diu que em trobaré malament”

Totes les tecnologies que estan de moda parlen del mateix: de com obtenir, transportar i processar les dades, la matèria primera de la nova economia (i de la nova societat). Internet of things, els sensors que generen les dades. 5G, la infraestructura capaç de transportar grans volums de dades gairebé de manera instantània. Blockchain, la tecnologia que ens garanteix que les dades no han estat manipulades ni modificades. Big Data, les grans col·leccions de dades. Intel·ligència artificial, els algoritmes que utilitzen les dades per acompanyar la presa de decisions, o directament prendre les decisions. Comencem a tenir les eines, i també milions de milions de dades en temps real, així que realment podem intentar fer-ho servir tot plegat per prendre decisions realment complexes. Models matemàtics que busquen les millors solucions i que acaben proposant camins que inicialment els seus propis programadors no havien imaginat. Per això en diem intel·ligència artificial, i no només software.

Estem tot just a l’inici, i evidentment hi ha riscos. Encara no som plenament conscients de la quantitat de dades extremadament personalitzades que generem, com tampoc som conscients de la quantitat de decisions que ja es prenen, també extremadament personalitzades. I no cal oblidar que la tecnologia té ideologia, igual que les dades també tenen ideologia. Si a una intel·ligència artificial li dones dades de delinqüència comú amb biaix de procedència ètnica (perquè uns sempre acaben a comissaria i els altres no tant, per exemple) el més probable és que obtinguem resultats racistes.

"La societat digital transforma les regles del mercat, transforma les regles de la governança, transforma els drets i deures de la ciutadania, i per tant transforma la societat"

La societat digital transforma les regles del mercat, transforma les regles de la governança, transforma els drets i deures de la ciutadania, i per tant transforma la societat. Caldrà que estem atents per garantir que tot plegat es fa servir a fi de bé, i davant qualsevol dubte, actuar en defensa del model de societat que volem per les properes generacions. Venen temps de mobilitzacions.

Més informació
Ajunta’t si vols guanyar
Noves maneres de fer
Avui et destaquem
El més llegit