Uns pressupostos per avançar econòmicament i millorar la cohesió social

Per fi és possible comptar amb uns pressupostos que comencin a revertir les retallades. Per al 2017, es preveuen més ingressos pels nous tributs i la bona evolució de l'economia. S'espera que el PIB creixi un 2,7%. És un creixement menor al 3,4% previst pel 2016, però és igualment dels més elevats d'Europa. També s'espera que continuïn les bones dades de turisme, exportacions i inversió estrangera que fan que Catalunya sigui una de les regions europees més internacionalitzades.

Per al 2017, el projecte de pressupost de la Generalitat preveu un total de 22.610 milions d'euros per als diferents departaments. L'increment previst és de 1.521 milions d'euros, és a dir un 7,21%. Més del 61% de l'increment va a parar a tres departaments Salut, Ensenyament i Treball, Afers Socials i Famílies.

Per visualitzar l'impacte de les millores podem agafar l'exemple d'Educació. El pressupost total és de 4.771 milions d'euros, un 7,6% més que l'any anterior. Això permetrà, entre altres mesures, disposar de 3.599 docents més, dotar amb 12 milions d'euros més les beques menjador i així garantir que totes les famílies per sota del llindar del risc de pobresa tinguin beca; i augmentar el finançament de les universitats públiques amb 46,5 milions d'euros. Es tracta de mesures que permetran recuperar els nivells de despesa de 2011 i es dotarà el sistema educatiu amb el nombre més elevat de docents.

D'acord amb l'IDESCAT, en els dos darrers anys han millorat els indicadors relacionats amb la cohesió. Per exemple, el percentatge de població en risc de pobresa ha baixat del 20,9% al 19%. També s'està reduint molt l'atur, del 18,6% de 2015, ja s'ha passat ara al 16% i s'espera que en 2017 baixi fins el 14,4%. Però no són dades per tirar coets. Encara queda molt per fer. Per això, uns pressupostos que aposten per l'educació, la salut, la despesa social i la millora de l'activitat econòmica són una bona eina per a avançar cap a un país més pròsper i més just.

Però encara queden assignatures pendents. Cal resoldre el dèficit fiscal, com els 16.000 milions d'euros de tributs que van a l'Estat i no tornen, i que fa que els recursos dels que es disposa siguin molt menors al que es generen amb els tributs del catalans. I també cal millorar l'Administració Pública perquè sigui menys burocràtica, més eficient, proactiva i dinamitzadora de l'economia.

Avui et destaquem
El més llegit