Xarxes d'equips

Hi ha canvis de paradigma en la manera com estem organitzats dins les empreses. Cada vegada ens enfoquem més per projectes i menys en àrees i funcions.

Com vàrem veure en un article anterior, s'imposen models que facilitin una resposta ràpida a entorns molt canviants. El fet de treballar per projectes permetrà ser més àgils i flexibles organitzativament a l'hora d'afrontar nous reptes.

Les organitzacions deixen de posar el focus en la persona com a individus i se centren més en l'equip de projecte i la seva coordinació. En la gestió d'un projecte no tan sols es té en compte la persona segons la seva àrea o departament, també el seu coneixement i expertise en la gestió de projectes similars.

Aquests equips de projectes, que configuren una xarxa d'equips, tenen diversos avantatges. D'entrada, són equips d'especialistes enfocats en una missió i dirigits per un cap d'equip expert. S'enfoquen a clients, productes i mercats.

També són equips que estableixen els seus propis objectius, prenen les seves decisions i treballen per una estratègia o pla de negoci general. Alhora, tenen l'afany de compartir les seves experiències i resultats amb altres, facilitant que l'organització aprengui contínuament. Flexibles, comparteixen talent saltant d'un equip a un altre si fa falta i tornant al seu equip natural quan acaben els projectes.

Aquesta manera de funcionar suposa també nous reptes que s'enfronten des de l'àrea de Persones. En primer lloc, cal desenvolupar habilitats perquè les persones sàpiguen treballar en equip i de manera continuada amb persones de diferents disciplines, cultures, generacions i mitjans virtuals.

També és necessari desenvolupar líders que siguin capaços de desenvolupar i gestionar xarxes d'equips que facilitin la innovació, compartir coneixement i la col·laboració.

Alhora, cal gestionar el que implica la sortida de les persones que passen des de la seva àrea o departament als equips de projecte, i el seu retorn.

Segurament ben aviat les organitzacions s'hauran de centrar en l'acompliment i lideratge d'equips; i menys en l'acompliment individual. Incentivar les persones segons el resultat dels seus projectes, el seu grau de col·laboració i la disponibilitat d'oferir servei als altres. Només és qüestió de temps.

Avui et destaquem
El més llegit