El valencià genera 2.000 milions d’euros i crea 56.000 llocs de treball

Es presenta el primer estudi d’impacte econòmic de la llengua, que determina que aporta el 3% de l’ocupació al País Valencià i el 2,1% del seu PIB

Imatge de la presentació de l'informe d’impacte econòmic del valencià Imatge de la presentació de l'informe d’impacte econòmic del valencià

El valencià ja té informe d’impacte econòmic. Per primera vegada sabem que la llengua autòctona aporta quasi el 3% de l’ocupació al País Valencià (56.000 llocs de treball) i el 2,1% del PIB, que es tradueix en més de 2.000 milions d’euros.

Són algunes de les conclusions a les quals arriba l’estudi Impacte i valor econòmic del valencià encarregat per la Conselleria d’Educació a l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). Sabíem que algunes grans empreses ja estaven començant a apostar fortament pel valencià, com vam explicar en un reportatge a VIA Empresa, però encara no teníem dades oficials sobre l’impacte de la llengua.

Més info: Està el valencià valorat en l'empresa?

Segons l’informe publicat i accessible al web de la Conselleria, la contribució directa de les activitats relacionades amb el valencià s'estima en 1.307 milions d'euros de renda i 35.505 llocs de treball equivalents a temps complet. Si a aquest impacte directe se suma l'indirecte i l'induït, l'aportació dels sectors lligats a la llengua autòctona arriba als 2.065 milions d'euros, la qual cosa suposa el 2,1% del PIB valencià.

A més, la despesa d'aquests sectors permet mantenir 56.367 llocs de treball equivalents a temps complet, quasi el 3% del total de l'ocupació en el territori valencià. De l'impacte total en la renda (PIB) i l'ocupació, un 63% es genera de manera directa, i el 37% restant, de manera indirecta i induïda.

El valencià es concentra en quatre grans sectors

L'informe identifica quatre grans sectors en els quals el valencià exerceix un paper determinant en la generació d'impacte econòmic: la indústria de la llengua (institucions lligades a l'ensenyament del valencià, tant públiques com privades, i empreses que ofereixen serveis de traducció i assessoria lingüística); el sector de la cultura i els mitjans de comunicació (llibreries, editorials, discogràfiques, producció audiovisual, premsa, ràdio o televisió); activitats relacionades amb l'àmbit educatiu, des d'Infantil fins a l'ensenyament universitari; i els serveis per a la difusió i el coneixement del valencià que s'ofereixen des de les mateixes administracions públiques.

D'aquests quatre grans grups, el sector educatiu és el que genera la major part de l'impacte: el 90,8% de la renda i el 87,3% de l'ocupació. La importància d'aquest sector en la contribució econòmica del valencià, 1.874 milions d'euros i 49.187 llocs de treball es deu, principalment, a l'ensenyament no universitari. El sector de la indústria cultural i els mitjans de comunicació concentra el 6,5% de la renda i el 10,6% de l'ocupació que genera el valencià, la qual cosa significa 133,6 milions d'euros de renda i 5.987 llocs de treball, entre directes, indirectes i induïts.

Per la seua banda, el pes del sector públic en l'impacte total del valencià és del 2,2% en termes de renda i de l'1,4% en el cas de l'ocupació, mentre que l'aportació de la indústria de la llengua és del 0,6% i el 0,8%, respectivament.

El treball ha pres com a referència l'any 2017 i per estimar el valor de l'activitat econòmica que genera cada un d'aquests sectors, ha combinat diverses fonts d'informació, des d'estadístiques oficials, fins a informació de pressupostos públics liquidats, bases de dades en l'àmbit empresarial i treball de camp, amb prop de 400 consultes realitzades a empreses del sector privat.

19.06.04 Conseller Presentació Ninyoles 2

Grans empreses que aposten pel valencià

La iniciativa privada, empentada per una major conscienciació social al voltant de l’ús del valencià, ja ha començat a fer passos per apropar-se als seus potencials consumidors en la seua llengua. Mercadona ja ha canviat la retolació dels supermercats i al Principat ja imprimeix els tiquets en català. A València, Burger King ja parla en valencià, encara que de moment només siga en la publicitat. Un tercer exemple: quan Primark va obrir la primera tenda a la capital del Túria, la campanya deia: "Tot el món està convidat!". Altres com Caixa Popular o Consum es relacionen amb els clients preferentment en valencià.

"Les empreses estan gastant diners en donar-se a conéixer com a valencianoparlants, i si ho fan cap a fora, ho faran cap a dins, en la cerca de personal. Si utilitzen el valencià en la publicitat, també serà imprescindible a l'hora d'atendre als clients, és una altra manera de captar-los. Les empreses estan cuidant això d'una manera incipient", observava a aquest mitjà Josep Pérez, impulsor de la iniciativa Troballengua, que busca fomentar l’ús del valencià en els establiments.

Afegia que aquesta estratègia s'explica perquè "la llengua és purament emocional": "Quan sents el valencià en una altra part del món penses: "Estic en casa". Per això les empreses l'estan fent valdre, perquè paga la pena".

L’èuscar i el castellà ja tenen estudis d’impacte econòmic

No són pioners els valencians en l’estudi de l’impacte econòmic de la seua llengua. Primer ho van mesurar els bascos en 2015 i van determinar que l’èuscar representava el 4,2% del PIB del País Basc (2.800 milions d’euros) i que el 6,28% de l’ocupació (56.142 treballadors) estan vinculats als sectors de la llengua pròpia.

En 2017 la Real Academia de la Lengua Española va publicar El valor económico del español, de quatre volums i finançat per la Fundació Telefónica, que concloïa que el castellà representa el 16% del PIB espanyol (164.000 milions d'euros) i el que anomenaven el "factor Ñ" (contingut en castellà) el 3%.

Avui et destaquem
El més llegit