Comparació entre Catalunya i Espanya. On creix més l’economia i l’empresa?

Prop de 60% de les societats amb seu a Catalunya no tenen cap assalariat

Treballadors de la nova planta de Wallbox a Barcelona | EP Treballadors de la nova planta de Wallbox a Barcelona | EP

Catalunya presenta indicadors de creixement econòmic i empresarial per sobre de la mitjana estatal, però no sempre són superiors a l’Eurozona, segons l’últim Flaix de conjuntura empresarial de Catalunya elaborat per Acció, l’agència de la Generalitat dedicada a la competitivitat de l’empresa. Amb dades de 2022, el PIB català va créixer un 5,5%; les exportacions, un 17,9%; la inversió estrangera, un 25,6%; l’ocupació, un 2,1%, ... però es va reduir el ritme de creació d’empreses.

Catalunya va arribar l’any passat a les 634.223 empreses, un 1,8% més que l’any anterior i va liderar el nombre de societats a l’Estat amb el 18,5% del total. També va liderar el nombre d’empreses industrials amb el 18,1% del total estatal. Les dades posen en evidència que Catalunya és un país de pimes. Aquesta és una realitat sabuda, però no ho és tant que prop del 60% de les societats legalment constituïdes i amb seu en aquest territori (en concret, un 58,3%) no tenen cap assalariat, en tractar-se de societats patrimonials, instrumentals o sense activitat. Pel que fa a les empreses amb treballadors a càrrec, la gran majoria són micropimes amb menys de 10 treballadors.

Empreses a Catalunya per nombre de treballadors (2022)*
 Mida empresa  Nombre empreses  Pes s./total  % Variació
 Sense assalariats  369.804  58,3%  2,9%
 Micro (1-9)  253.893  37,2%  -0,1
 Petita (10-49)  23.238  3,7%  3,9%
 Mitjana (50-250)  4.242  0,7%  0,02%
 Gran (>=250)  1.046  0,2%  1,9%
 Total  634.223  100%  1,8%

* Dades d'Acció

Quan es comparen les magnituds econòmiques de Catalunya respecte les de l’Estat cal tenir en compte que la primera suposa un 6,3% del seu territori, un 16,4% de la població, un 17,2% de l’ocupació laboral i un 19% del PIB. Aquestes són les dades recopilades per Acció:

PIB. En termes de producte interior brut, l’economia catalana va créixer l’any passat un 5,5%, al mateix ritme que ho va fer el conjunt de l’Estat espanyol, però superior al de l’Eurozona (3,5%). La indústria té un pes més gran en l’economia catalana que en el conjunt de l’espanyola, així Catalunya va liderar el VAB (valor afegit brut) industrial a l’Estat amb el 22,4% del total.

PREUS. L’índex de preus industrials (IPRI) va créixer a Catalunya un 24,6 % interanual el 2022, un augment inferior al del conjunt de l’Estat (35,5%) i de l’Eurozona (34,4%). L’augment de l’IPRI es deu sobretot al cost de l’energia. Però, si s’exclou l'energia, l’augment seria d’un 12,5% a Catalunya, també per sota del 13,6% de l’Estat i del 14,1 % de l’Eurozona. Respecte a l’índex de preus de consum harmonitzat (IPCH), aquest va créixer a Catalunya un 8,0% interanual el 2022, per sota del conjunt de l’Estat (8,3%) i de l’Eurozona (8,4%). La inflació subjacent (sense aliments no elaborats i energia) va augmentar un 4,9% en aquest mateix període a Catalunya, inferior al 5,2% del conjunt de l’Estat.

ATUR. La població ocupada va augmentar un 2,1% a Catalunya el 2022 fins a les 3.514.300 persones. A la indústria catalana, la població ocupada va créixer un 4,5 % i es va situar en 604.300 persones (de mitjana anual). Pel que fa referència a l'Estat, l’ocupació total va pujar un 3,1% interanual i, en el cas de la indústria, un 2,6%. La taxa d’atur a Catalunya va baixar fins el 9,7%, que és inferior a la de l’Estat (12,9%) però superior a la de l’Eurozona (6,7%).

CREACIÓ D’EMPRESES. El 2022 es van crear 19.101 noves empreses a Catalunya, un 1,5% menys que un any abans, quan es va disparar el nombre per la ràpida recuperació post-pandèmia. A l’Estat espanyol, la creació de societats va caure un 2,5 %. Pel que fa a la dissolució de societats, l’any passat en van desaparèixer 2.061 a Catalunya, un 4,4 % més, quan en el conjunt de l’Estat va ser un 9,2%.

EXPORTACIONS. Les exportacions de les empreses catalanes van créixer un 17,9% l’any passat fins gairebé 95.000 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie històrica analitzada per Acció. Això va permetre a Catalunya consolidar-se al capdavant de les comunitats autònomes amb el 24,4% del total de les exportacions de l’Estat. El sector químic es va mantenir com a principal sector exportador (17,0%), seguit del de l’alimentació i les begudes (12,9%), vehicles (12%), farmàcia (8,6%), metal·lúrgia (6,2%) i maquinària (6,0%). Les empreses catalanes que exporten regularment van augmentar un 2,2% el 2022 fins a un nombre de 17.469 (17.094, el 2021) i van assolir un nou rècord històric. Catalunya lidera el nombre d’empreses exportadores regulars a l’Estat amb el 30,5 % del total.

INVERSIÓ ESTRANGERA. Aquesta va augmentar a Catalunya un 25,6% l’any 2022, fins els 3.883,5 milions d’euros (3.091 milions, el 2021). En el conjunt de l’Estat la inversió estrangera va pujar un 13,9 % fins els 34.178 milions d’euros.

INNOVACIÓ. La despesa en R+D a Catalunya va créixer un 12,7% fins els 4.078,7 milions d’euros (amb dades de 2021) i assoleix la xifra més alta de la sèrie històrica. Aquest creixement és superior al de l’Estat (9,4 %) i al del conjunt de la UE-27 (5,9%). Concretament, pel que fa a la despesa empresarial en R+D de Catalunya, aquesta va augmentar un 14,6% fins als 2.488 milions d’euros, mentre que, a l’Estat, va ser del 10,6 %. Altrament, la participació empresarial en l’R+D total a Catalunya va augmentar un 61%, gairebé cinc punts més que a l’Estat (56,2%).

PATENTS. Catalunya lidera la sol·licitud de patents europees a l'Estat l'any 2022 amb el 31,4% del total. Les sol·licituds catalanes de patents europees (604) gairebé quadrupliquen les sol·licituds de patents de l’Espanyol (162), fet que posa en evidència que “la innovació catalana cada cop està més internacionalitzada”, segons destca l’informe d’Acció.

Més informació
Les millors pizzeries fora d’Itàlia (i 7 són catalanes)
Què és la sobrequalificació, que pateixen més les dones i en la qual Espanya és líder?
Economia digital, circular i indústria 4.0: salaris i orígens dels treballadors
Avui et destaquem
El més llegit