Neix l'índex de la Felicitat i el Bé Comú

La Diputació crea un índex arran els resultats d'una enquesta sobre les preocupacions de la ciutadania

Com mesurem la realitat després del que la crisi econòmica ha sacsejat al nostre voltant? És arran aquesta reflexió que sorgeix l'índex de la Felicitat i el Bé Comú (IFBC), un projecte editat per la Diputació de Barcelona que es proposa mesurar allò que realment importa a les persones, mitjançant un procés en què sigui la mateixa ciutadania qui hi participi i hi col·labori.

Arran dels fracassos constants dels indicadors macroeconòmics com el PIB per tal de mesurar la qualitat de vida de les persones i d'establir una relació directa amb els grans objectius establerts per les Nacions Unides com ara la Declaració Universal dels Drets Humans o els Objectius de Desenvolupament Sostenible, són diverses les veus que han reclamat nous paràmetres per poder mesurar el benestar d'una societat.

Una eina inclusiva
Sota aquesta premissa neix i amb voluntat de ser una eina d'anàlisi, planificació i gestió que pugui propiciar la posada en marxa d'accions orientades a millorar el bé comú de les comunitats. L'IFBC s'emmarca en l'estratègia de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i es presenta com una eina útil per a la gestió local i col·laborativa que pretén promoure la reflexió i el debat sobre el desenvolupament de l'economia i explicar àmbits d'interès social per a la intervenció territorial des d'una perspectiva local.

Entre els principals objectius de l'IFBC hi destaca la seva utilitat a escala local, propiciant que tots els actors del territori, inclosa la ciutadania, el govern local, les organitzacions socials i els agents econòmics hi puguin participar conjuntament. "També pretén ser una eina que permeti fomentar la democràcia directa i la participació de la ciutadania, i sigui capaç d'incidir en els plans d'acció, tant individuals com comunitaris", apunta l'entitat.

Amb la creació d'una enquesta que permeti identificar les principals preocupacions de la societat com a principal eina emprada en el procés, l'IFBC compta amb un procés metodològic d'implementació repartit en les següents fases:

• Fase 1: Fase preparatòria. Es realitza el pla de comunicació i participació i es convida a la ciutadania i a tots els actors involucrats a participar-hi.
• Fase 2: codisseny de l'IFBC amb la població i experts. Es pretén identificar allò que importa a la societat per tal de poder realitzar una proposta de treball sobre els aspectes fonamentals del municipi.
• Fase 3: Aplicació participativa i ponderació. Mitjançant mètodes quantitatius i qualitatius, es formulen un seguit de preguntes a la ciutadania.
• Fase 4: Anàlisi dels resultats.
• Fase 5: Estratègia i plans d'acció de forma participativa.
• Fase 6: Intercanvi d'experiències amb altres localitats.
• Fase 7: Cocreació d'índex comarcal, provincial i nacional.

El procés permetrà obtenir un índex per tal de visualitzar tendències dins una societat o un sector social concret.De fet, la gestació de l'enquesta permetrà obtenir valors numèrics per a cada un dels indicadors identificats. D'aquesta manera, es podrà determinar la qualitat del bé comú en cada àrea temàtica tractada i, alhora, ponderar quin pes se li assigna a cada temàtica en relació al total de l'IFBC.

 

Avui et destaquem
El més llegit