Daniel Faura Llimós

Daniel Faura
President d’ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció

Daniel Faura és Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciat en Dret, i Professor Mercantil. També és Censor Jurat de Comptes i membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

President d’ACCID, Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, Soci-Fundador de Faura-Casas, Auditors Consultors, i Secretari de AMA, Arc Mediterrani d’Auditors, que integra més de 25 Col·legis Professionals de Espanya, França i Itàlia.

Va ser President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, del 2010 al 2018. Tresorer de la Intercolegial de Catalunya, entre 2011 i 2018. Representant espanyol al Comitè de Sector públic de la FEE amb seu a Brussel·les, entre 2003 i 2010.

Premi MARIANO ZUFIA (Fundación FIASEP), edició 2014 a la TRAJECTORIA PERSONAL EN LA AUDITORIA DEL SECTOR PUBLIC.

En l’àmbit acadèmic va ser Professor de Auditoria i Control Intern en cursos del MAP (Ministeri per les Administracions Públiques), a la EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya), i ponent en diferents congressos nacional i internacionals organitzats per FIAEP, FEE, ICJCE, DIPUTACIONS PROVINCIALS i altres institucions.

Ha estat editor i coautor de la obra Manual de auditoría del sector público (2001), i editor de les obres La contabilidad de las Administraciones Locales-ICAL (2005) i Manual de Contabilidad Pública-adaptado al PGCP (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) de la Generalitat de Catalunya, és president del Patronat de la Fundació OXFAM-Intermon Espanya i membre de la Comissió d'Indústria i de la Comissió Tributària del Cercle d'Economia. 

Durant 22 anys (1992-2014) ha estat CEO de SIMON HOLDING, grup d'empreses dedicades a la fabricació de petit material elèctric i il·luminació, amb presència internacional a més de 20 països. Anteriorment va ocupar diverses posicions executives, a Dupont de Nemours, British Petroleum, i Union Carbide (Argon). 

A l'àmbit universitari, és professor del Departament de Màrqueting d'ESADE des de 1985, en el qual ha dirigit diverses tesines. Així mateix, ha participat tant a escala nacional com internacional, a fòrums empresarials, d'escoles de negocis i d'entitats d'àmbit empresarial.