El vuitè Congrés d'ACCID amb més d'11.000 socis
El vuitè Congrés d'ACCID amb més d'11.000 socis

De comptes a contes

El president d'Accid, Daniel Faura, augura que "els comptables comptaran poc en un futur força immediat”

Acabem de celebrar el vuitè Congrés d’ACCID, l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, que amb més d'11.000 socis, integra als professionals i acadèmics que es dediquen als àmbits de la comptabilitat i la direcció d’empreses a Catalunya. Els objectius d’ACCID són la millora de la qualitat i la transparència de la informació, promoure la recerca i nous desenvolupaments, difondre i debatre sobre tots aquells aspectes relacionats amb la comptabilitat i la informació que fonamenten la presa de decisions.

"Els primers comptables neixen amb els sumeris fa més de 5000 anys, i la seva funció era calcular, mesurar i enregistrar: la civada que collien, les eines i els animals que posseïen, o les relacions comercials"

Els continguts del Congrés han donat resposta al lema que l’encapçalava Nous temps, noves oportunitats, sense menystenir d’on venim, recordant que els primers comptables neixen amb els sumeris fa més de 5000 anys,  i la seva funció era calcular, mesurar i enregistrar: la civada que collien, les eines i els animals que posseïen, o les relacions comercials amb altres. Tècniques que més endavant dels comerciants van passar als comptes dels senyors i dels governs, i no serà fins a ja entrada l’Edat Mitjana que s’estableixen els primers principis basats en la “partida doble” que generarà el Balanç i el Compte de Resultats, els dos grans instruments de registre, anàlisi i interpretació que han centrat l’activitat dels professionals d’aquest àmbit i han estat imprescindibles per a la gestió de les empreses i organitzacions.

Fins ara hem “comptat”, ens centràvem en les xifres, que calculàvem, mesuràvem, agrupàvem, classificàvem i comparàvem, els instruments sorgits de la partida doble han estat molt útils per a la gestió i la presa de decisions dels empresaris, dels inversors, per la supervisió dels reguladors. Però el marc ha canviat, els canvis profunds viscuts els darrers temps en el context i model dels negocis, les noves tendències socials, les disrupcions tecnològiques, han comportat el sorgiment i confluència de nous i diversos grups d’interès en l'entorn de les empreses. A més dels ja citats, i dels més vinculats directament com: empleats, clients, proveïdors, s’hi afegeixen les comunitats locals, els consumidors, les organitzacions de la societat civil, tots ells interessats en la gestió solvent de les empreses, però també en els seus riscos, en la seva gestió respectuosa amb els drets humans, amb el medi ambient, sostenible, intolerant amb el suborn i la corrupció.

Més info: Noves oportunitats en control i informació financera

Aquesta “pluridiversitat” de grups d’interès requereix informacions de continguts, formats i periodicitats, que no troben resposta en els instruments comptables tradicionals, i que més enllà de càlculs i comptes exigeixen molta narrativa, el que es coneix en la regulació ja vigent com “informació no financera” i que entre altres qüestions han de donar resposta a: descripció de riscos en aspectes vinculats a la justícia social, a la protecció del medi ambient, l’ús d’energies renovables, emissions de gasos, contaminació atmosfèrica, mesures que garanteixin la igualtat de gènere, el diàleg social, la seguretat, prevenció de violacions dels drets humans, la lluita contra el suborn i la corrupció... Per això en aquest VIII Congrés a més de tradicionals continguts comptables, hi ha hagut moltes ponències relacionades amb Informació Integrada, Big Data, Gestió de riscos, Compliance, Intangibles i Capital Intelectual, Governança i gestió ètica.

Els avenços exponencials generats per la Digitalització i la Intel·ligència Artificial, substitueixen ja actualment la part més rutinària i mecànica de la feina tradicional que centrava l’activitat dels professionals de la comptabilitat i àmbits relacionats, i es pot predir que en un futur força immediat “els comptables comptaran poc”, i la seva funció i rellevància tindrà sentit en la mesura en què sigui capaç d’afegir valor a les dades sorgides de la robotització, correlacionant-les, interpretant-les, advertint sobre els efectes dels riscos detectats, suggerint estratègies.

"Es pot predir que en un futur força immediat “els comptables comptaran poc”

Funcions per a les quals precisarà una formació que transcendeixi els processos operatius, els clàssics continguts econòmics i financers, que incorpori tècniques i habilitats en comunicació, en desenvolupament del pensament crític i autònom o interpretació d’àmbits socials. Per tot això afirmem que els comptables del futur contaran.

Més informació
Els comptes dels partits polítics
Gómez: "El sector públic no pot ser jutge i part implicada alhora"
Avui et destaquem
El més llegit