2021, any d'inquietant endeutament públic

Els nivells de deute governamental superen, en la majoria d'economies avançades, el 100% del PIB

La seu del Banc d'Espanya | iStock La seu del Banc d'Espanya | iStock

Si hi ha un extrem que preocupa quan es parla de la compromesa situació de les finances públiques d'alguns països, aquest és sens dubte el pes del deute públic sobre el producte interior brut (PIB). Un altre, per descomptat, és el dèficit públic. Si el 2020 es liquida de manera complicada en aquests assumptes, el 2021 no serà menys. El deute públic mundial, el dels governs, que el 2019 equivalia al 83,5% del PIB, salta el 2020 al 97,6% i, el 2021, remuntarà al 99,5%.

A les economies avançades, els governs de les quals el 2019 acumulaven un endeutament públic del 104,8% sobre el PIB, el 2020 es va incrementar a gairebé el 122,7% i el 2021 serà del 125% del PIB. En canvi, les economies emergents i en desenvolupament, el deute governamental de les quals el 2019 ascendia al 54,3% del seu PIB, el 2020 és del 63,3% i el 2021, del 65,3%. Entre les grans potències, els Estats Units el 2020 acumula un deute públic equivalent al 128,7% del seu PIB (18.326.738 milions d'euros) que el 2021 arribarà al 132,5%.

El conjunt de països de la zona euro, el deute públic del qual el 2019 era del 84% del PIB (11,935 bilions d'euros), va tancar el 2020 amb el 98,1% i el 2021 serà del 99%. El deute públic del Japó segueix a nivells de rècord Guinness. El 2019 representava el 234,6% del seu PIB (4,540 bilions d'euros) i el 2020 tanca l'any sumant el 258,7% del seu PIB. La situació de la Xina és una mica diferent i els seus nombres posen en relleu el que, en teoria, és un model de deute públic ajustat i sota control. El 2019 suposava el 56,5% del seu PIB, que va ser de 12,809 bilions d'euros. El 2020, l'endeutament creix al 65,2% del PIB, la primera estimació del qual es xifra en 12,970 bilions d'euros. I el 2021 el deute públic ascendirà al 69,4% del PIB.

Més info: Condonar o perpetuar?

Al Regne Unit, el deute públic que, el 2019 constituïa el 85,2% del PIB (2,525 bilions d'euros), es dispara el 2020 al 103,3% i el 2021 serà del 110,8%. Dins de la zona euro, el Fons Monetari Internacional (FMI) estima el deute públic d'Alemanya en el 70% del seu PIB, que el 2020 es xifra en 3.330.230 milions d'euros, per sobre del 59,6% del PIB (3,449 bilions) del 2019. És evident que els germans han disposat de palanques fiscals adequades per afrontar les envestides crítiques del 2020 i encara del 2021, gràcies a unes finances públiques sanejades i a la recurrent obtenció de superàvit en els seus comptes públics durant els últims exercicis fiscals. Amb tot, el 2021, Alemanya, sempre sota el que és la seva fèrria disciplina pressupostària i després d'haver-se mostrat generosa en ajudes a les seves empreses, exempcions fiscals i exoneracions de cotitzacions socials, recol·loca el seu deute públic, que ajustarà al 69,9% del PIB.

A les economies avançades, el deute públic serà del 125% del PIB el 2021, després de situar-se en el 122,7% el 2020 i en el 104,8% el 2019

França el 2019 mostrava un deute públic del 98,1% del seu PIB, que va ser de 2,425 bilions d'euros i el 2020 salta al 115,3% del PIB, que retrocedeix a 2,275 bilions d'euros, per prosseguir el 2021 per aquesta senda alcista arribant al 117,6% del PIB. En el cas d'Itàlia, caracteritzada pels seus alts volums de deute públic, va tancar el 2019 amb un muntant equivalent al 134,6% del seu PIB (1,789 bilions d'euros), el 2020 s'eleva al 157,5% i el 2021 ascendirà al 159,7% del PIB.

I Espanya, que el 2019 concentrava un deute públic del 95,5% sobre el seu PIB, concretat en 1.245.331 milions d'euros, tancarà previsiblement el seu saldo el 2020 amb un deute del 118,2% del PIB, que representaria 1.323.812 milions d'euros, a l'espera, és clar, de les dades finals que publiqui el Banc d'Espanya, i el 2021 el deute públic suposaria el 118,9% del PIB.

En qualsevol cas, com veiem, hi ha endeutament públic a gogó, escalant cims molt alts. Com i quan es retornarà tant deute públic?

Més informació
Corralito a Espanya?
Avui et destaquem
El més llegit