La hisenda catalana fa aflorar 196,8 MEUR de frau fiscal

Els impostos de successions i donacions i de transmissions patrimonials són els que concentren la gran part dels enganys descoberts

Oficina de l'Agència Tributària Catalana
Oficina de l'Agència Tributària Catalana

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha descobert 196,8 milions d’euros de frau fiscal el 2017. Aquesta quantitat representa un increment del 15,7%, 26,8 milions d’euros més, respecte als aflorats l’any anterior, segons informen en un comunicat.

Per figures tributàries, del frau descobert total, destaca el de l’impost de successions i donacions (ISD), amb 68,5 milions d’euros i que representa el 35% del total; seguit del de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), amb 66,6 milions d’euros (34%); l’impost de patrimoni (IP) amb 52,9 milions d’euros (27%); els tributs sobre el joc, amb 7,4 milions d’euros (4%); els 0,4 milions d’euros de l’impost sobre les estades en establiments turístics i els 0,8 milions d’euros corresponents a altres impostos.

Per àmbits d’actuació, dels 75,4 milions d’euros descoberts a través de les activitats d’inspecció realitzades per l’ATC dels tributs que gestiona (cedits i propis), destaca el deute tributari detectat en ISD, que ha passat de 26,4 milions d’euros el 2016 a 40 milions d’euros l’any passat.

Pel que fa a la gestió, els treballs de l’Agència catalana s’han centrat principalment en l’IP i en l’ITPAJD, a través de campanyes dirigides a sectors específics, per exemple en préstecs entre particulars o en les concessions administratives. Aquests dos tributs representen un 22% i 60%, respectivament, sobre els 87,9 milions d’euros descoberts.

Finalment, millora de forma molt significativa el frau aflorat via recaptació executiva: de 16,9 milions d’euros l’any 2016 a 33,3 milions d’euros el 2017. Això s’explica per l’assumpció progressiva de la totalitat de les competències en la recaptació dels deutes pendents dels contribuents amb l’Administració.

Des que es va posar en marxa el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal el 2015, l’Agència catalana ha descobert un total de 557,26 milions d’euros. El Pla 2015-2018 s’estructura en quatre eixos d’actuació: la prevenció del frau, el control i la detecció del frau, la implicació social en la prevenció i els canvis organitzatius i en mitjans.

Més informació
Barcelona es passa a l'Agència Tributària de Catalunya
Hisenda obté 14.883 milions d'euros del frau fiscal el 2016
Espanya, al pòdium del frau fiscal
Avui et destaquem
Comentaris