Andorra: una nova era de cooperació fiscal internacional

Els acords fiscals han contribuït a l'enfortiment de la reputació del Principat com a destí financer de confiança

Andorra la Vella aposta per la cooperació fiscal internacional | iStock Andorra la Vella aposta per la cooperació fiscal internacional | iStock

En el context de la globalització i la creixent interdependència econòmica, els acords fiscals entre nacions exerceixen un paper crucial per a promoure la cooperació i prevenir l'evasió fiscal. En aquest sentit, la relació entre Espanya i Andorra ha experimentat una evolució significativa en els últims anys, amb acords fiscals que han enfortit els llaços econòmics i contribuït al desenvolupament de totes dues nacions.

Històricament, Andorra ha estat coneguda com un paradís fiscal, a causa del seu règim tributari favorable, sobretot per organitzacions com ara Oxfam. No obstant això, en els últims anys, el Principat ha mostrat una voluntat creixent d'adaptar-se als estàndards internacionals i col·laborar en la lluita contra l'evasió fiscal. Així, el 2010, Andorra i Espanya van signar un primer conveni d'intercanvi d'informació fiscal, establint les bases per a una cooperació més estreta en assumptes. De fet, el 2018 la Unió Europea i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) van descartar que Andorra fos un paradís fiscal, excloent-ho de la llista de llocs considerats com a paradisos fiscals.

El Conveni de Doble Imposició de 2015

El punt d'inflexió en la relació fiscal entre Espanya i Andorra es va produir el 2015, amb la signatura del Conveni per a Evitar la Doble Imposició i Prevenir l'Evasió Fiscal entre tots dos països. Aquest acord va ser una fita important, ja que va establir un marc jurídic sòlid per a regular la tributació dels residents i les empreses amb activitats econòmiques en tots dos territoris.

L'acord de 2015 va establir un marc jurídic sòlid per a regular la tributació dels residents i les empreses amb activitats econòmiques en tots dos territoris

El conveni va abordar qüestions clau, com l'eliminació de la doble imposició, la cooperació administrativa en matèria tributària i l'intercanvi d'informació fiscal. Aquests aspectes van establir les bases per a una major transparència i col·laboració en matèria fiscal, la qual cosa va contribuir a la millora de les relacions econòmiques entre Espanya i Andorra.

El Protocol de 2019

El 2019, Espanya i Andorra van signar un protocol que va modificar el Conveni de Doble Imposició de 2015. Aquest protocol va tenir com a objectiu principal reforçar la cooperació fiscal entre totes dues nacions i adaptar-se als nous estàndards internacionals en la matèria.

Entre les principals modificacions introduïdes es troben l'ampliació de l'intercanvi automàtic d'informació fiscal, la prevenció d'abusos fiscals i la cooperació en la recuperació de deutes tributaris. Aquestes mesures han contribuït a la millora de la transparència fiscal i a la prevenció de l'elusió i evasió fiscal, enfortint així la confiança entre Espanya i Andorra.

Beneficis per a totes dues nacions

Els acords fiscals entre Espanya i Andorra han tingut un impacte positiu en totes dues nacions. Per a Espanya, han permès reduir l'elusió fiscal i garantir una major recaptació d'impostos d'aquells ciutadans i empreses que operen a Andorra. A més, la col·laboració en la recuperació de deutes tributaris ha estat un factor important per a enfortir la situació financera de l'Estat espanyol.

Fins al 2019 els espanyols representaven el 45,2% de tota la inversió estrangera directa que s'ha fet al Principat

Per part seva, Andorra ha experimentat beneficis significatius arran dels acords fiscals amb Espanya. En primer lloc, el país ha millorat la seva reputació internacional en mostrar el seu compromís amb la transparència fiscal i la cooperació internacional. Això ha facilitat l'accés als mercats financers i ha atret inversions estrangeres, la qual cosa ha contribuït al desenvolupament econòmic i a la diversificació del seu sector empresarial.

Tal com va explicar el ministre d’Economia d’Andorra, Jordi Gallardo, fins el 2019 els espanyols representaven el 45,2% de tota la inversió estrangera directa que s’ha fet al Principat. En paral·lel, els residents estrangers passius, sense autorització de treball i que han de fer una important aportació econòmica, van augmentar un 35%, segons dades oficials.

A més, els acords fiscals han promogut l'estabilitat i la seguretat jurídica, la qual cosa ha brindat a les empreses i als individus una major confiança per a establir relacions comercials i realitzar inversions a Andorra. Això ha impulsat el creixement econòmic i la creació d'ocupació al país.

Ampliant la perspectiva

Si bé els acords fiscals entre Espanya i Andorra han estat de gran rellevància, és important destacar que el Principat ha buscat establir acords similars amb altres països per a enfortir la seva posició en l'escena internacional i fomentar la transparència fiscal.

El Principat ha buscat establir acords similars amb altres països per a enfortir la seva posició en l'escena internacional i fomentar la transparència fiscal

En el seu compromís per adaptar-se als estàndards internacionals, ha signat acords d'intercanvi automàtic d'informació fiscal amb la Unió Europea (UE). Aquests acords permeten el flux de dades fiscals entre Andorra i els països membres de la UE, contribuint a prevenir l'evasió fiscal i promovent la transparència en tota la regió. A més, ha establert convenis de doble imposició amb múltiples països, que busquen evitar la doble tributació i proporcionar un marc legal clar per als individus i empreses que operen en tots dos territoris. Entre els països amb els quals s'han subscrit aquests convenis es troben França, Portugal, Luxemburg, Suïssa i els Països Baixos.

Andorra, d’altra banda, també participa activament en iniciatives internacionals per a combatre el frau fiscal com el Fòrum Global sobre Transparència i Intercanvi d'Informació amb finalitats Fiscals, una plataforma que promou la cooperació internacional en la lluita contra l'evasió fiscal. Aquests acords i participacions internacionals demostren el compromís andorrà amb la transparència fiscal a escala mundial. En col·laborar amb altres països, es busca establir un entorn just i equitatiu, fomentar la confiança dels inversors i contribuir al desenvolupament econòmic sostenible.

El futur dels acords fiscals

A mesura que evolucionen les dinàmiques econòmiques i els estàndards internacionals en matèria fiscal, és essencial que Espanya i Andorra continuïn enfortint la seva col·laboració en aquest àmbit. La transparència fiscal, la prevenció de l'evasió i l'intercanvi d'informació continuaran sent temes clau en l'agenda bilateral.

La transparència fiscal, la prevenció de l'evasió i l'intercanvi d'informació continuaran sent temes clau en l'agenda bilateral

A més, és probable que es produeixin nous avanços en la cooperació fiscal entre tots dos països. Això podria incloure mesures com l'harmonització de polítiques tributàries, la promoció de la inversió i la col·laboració en la lluita contra la rentada de diners i el finançament del terrorisme.

Aquests acords han demostrat ser beneficiosos tant per a la recaptació d'impostos com per al desenvolupament econòmic de totes dues nacions. A mesura que continuïn enfortint la seva relació fiscal, Espanya i Andorra estaran en una posició sòlida per a enfrontar els desafiaments econòmics i promoure la prosperitat mútua en el futur.

Més informació
Els bancs d'Andorra sumen un benefici de 116 MEUR
Andorra estrena el seu primer gran casino
Avui et destaquem
El més llegit