Com atraure el talent TIC?

L’ecosistema tecnològic s’ha convertit en un dels motors de l’economia catalana amb més de 13.794 empreses, preocupades per la disponibilitat de professionals en aquest àmbit

El CTecno ha presentat el Baròmetre del Sector Tecnològic | Cedida El CTecno ha presentat el Baròmetre del Sector Tecnològic | Cedida

“Fa quatre anys la principal demanda de les empreses era la connectivitat, que no els arribava la fibra òptica. Quatre anys després la preocupació principal és que no troben professionals”, ha recordat el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya,  Jordi Puigneró, durant la presentació del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017. Es tracta d’un dels documents de referència per conèixer l’evolució de les TIC a Catalunya, elaborat anualment pel CTecno.

Segons s’extreu del Baròmetre, l’ecosistema tecnològic català̀ està format per 13.794 companyies, el 2,3% del nombre total d’empreses a Catalunya. Concretament, en el darrer any el nombre d’empreses tecnològiques s’ha incrementat en un 5’7% respecte a l’any 2015, amb la incorporació́ de 738 noves firmes.

El sector tecnològic català̀ està format per 13.794 empreses, un 5,7% més que l’any 2015

En relació́ a l’ocupació́, la població́ ocupada en el sector TIC és de 103.300 persones, assolint el màxim històric en el sector. Aquesta dada representa el 3,2% del total de l’ocupació́ i suposa un creixement del 26,3% respecte el quart trimestre de 2015 (21.500 més). A Espanya, el sector tecnològic va créixer un 4,3% en el darrer any.

Així doncs, tot i que el grau d’immersió́ tecnològica de les empreses va avançant, el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya remarca que la falta de vocació́ tecnològica entre els joves és generalitzada i que la disponibilitat de professionals especialitzats és reduïda. “Falta talent, el que produïm és molt bo, però en tenim poc, sobretot perquè n’entra poc de base”, ha argumentat Puigneró.

Durant la presentació, el president del CTecno, Jordi William Carnes, ha destacat els principals reptes als quals s’enfronta el sector TIC: la manca de professionals qualificats en un entorn en constant creixement i la necessària aposta per la formació́ en competències transversals des de les aules.

La necessitat de formació́ en TIC als infants i l’escassa presència de la dona són els principals reptes del sector TIC

Manca de professionals

Tenint en compte la demanda de professionals del sector, el Baròmetre fa especial èmfasi en la necessitat de crear programes per atraure els infants a les TIC, donant resposta des de la base, i la necessitat de formar als estudiants universitaris i de formació́ professional en competències transversals. “Hi ha un desajust entre l’oferta i la demanda del sector tecnològic, un debat que comença a estar obsolet, ja que el repte és detectar les necessitats dels ciutadans, el client final, i no de les empreses. Al meu entendre les empreses ens hem d’implicar en la formació de professionals, per contrarestar algunes de les carències del nostre sistema educatiu”, ha proposat el president del CTecno.

El CTecno ha presentat el Baròmetre de la Innovació | Cedida

El CTecno ha presentat el Baròmetre del Sector Tecnològic | Cedida

En aquesta mateixa línia s’ha manifestat Therese Jamaa, General Manager a GSMA, la patronal de més de 800 operadors mòbils i 300 empreses del sector de les telecomunicacions, encarregada del Mobile World Congress. “Programes com el mVentures o el YoMo són exemples de col·laboració publico-privada per incentivar la generació de talent on la col·laboració és un element indispensable per innovar”.

El paper de la dona

A més a més, el darrer Baròmetre Tecnològic torna a remarcar que la presència de la dona en les TIC encara és un deute pendent. Tot i que la diferència entre homes i dones es va reduint cada any, actualment les empreses catalanes compten amb una plantilla formada per un 69% d’homes i un 31% de dones. En aquest sentit, Jamaa ha recordat que al Mobile World Congress només hi ha un 20% de dones participants: “No hi ha tantes dones en aquest sector i és feina de tota la societat convèncer a les nenes des de petites i no quan tenen 15 anys”. 

Més informació
Quin rol juga la tecnologia en la innovació educativa?
Creant la nova generació d'enginyers
MWC i Barcelona, la crònica d'un enamorament
Avui et destaquem
El més llegit