Les dones cobren un 22,2% menys que els homes a Catalunya

La la diferència del salari mitjà anual entre els catalans i les catalanes és de 6.350 euros

La bretxa salarial incrementa més en empreses privades que en el sector públic | iStock La bretxa salarial incrementa més en empreses privades que en el sector públic | iStock

L’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat l’estudi La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones, on ha detallat la disminució de la bretxa salarial entre el 2014 i el 2018, aquest últim corresponent a les darreres dades registrades. Segons ha explicat l'observatori en un comunicat, durant el 2018 la diferència salarial va ser del 22,2% entre homes i dones. En aquest sentit, el salari mitjà anual de les dones a Catalunya va ser 6.350 euros més baix que el dels homes.

Tot i això, l'estudi també ha esmentat que la bretxa ha disminuït durant els darrers anys. El 2014 fou del 26%, i per tant, en quatre anys la diferència s'ha escurçat 3,8 punts percentuals.

Segons l'estudi, l'activitat econòmica on hi ha més diferència salarial és la restauració, serveis personals i venedores on hi ha una diferència del 33,7% entre el salari dels homes i de les dones. Tot i això, és una de les posicions on les dones ocupen més de la meitat dels llocs de treball, concretament el 63,5%.

Més info: Empresa i Feminisme, quan el feminisme entra en l'economia

A més a més, la bretxa salarial puja més en empreses privades que en públiques. Quan el control és públic la diferència és del 10,8%, mentre que quan la titularitat és privada puja fins al 26,2%. D'altra banda, també s'hi pot observar que en les empreses de menys de 10 treballadors la bretxa s'expandeix fins al 38,5%, però baixa més de 10 punts percentuals en les empreses de 500 o més treballadors (25,4%).

Una altra de les dades preocupants que ha revelat l'Observatori és l'anàlisi de pobresa de la població catalana. Segons l'estudi, el 66% de les persones assalariades a Catalunya amb un guany per hora més baix són dones. I pel que fa al tipus de contracte, les desigualtats salarials per sexe són de major magnitud entre les persones que treballen amb contracte indefinit. Les dones cobren un 24,3% menys que els homes amb contracte indefinit enfront del 7,6% quan tenen contracte temporal.

Principals actuacions del Departament davant la desigualtat

La Direcció General d’Igualtat ha destinat més d'1,3 milions d'euros l’any 2020 a l’impuls de plans i actuacions de suport a les empreses i entitats públiques i privades destinats a incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en les seves organitzacions.

A més, l’any passat 127 empreses es van beneficiar d’una línia extraordinària d’ajuts, que s'ha sumat als ja existents, per elaborar plans d’igualtat a les empreses, amb un total de 472.605 euros. Segons l'Observatori, "l’objectiu ha estat donar suport a les petites i mitjanes empreses en un moment en el qual la crisi sanitària estava afectant severament al teixit productiu, i per tal d’evitar que la situació esdevingués un obstacle més per la igualtat".

Més informació
La bretxa salarial, una xacra crònica a Catalunya
Avui et destaquem
El més llegit