Catalunya és la comunitat amb més autònomes

El principat compta amb 192.751 dones per compte propi i és on més afiliades hi ha a aquest règim

Les dones en règim d'autonoms predominen al sector serveis Les dones en règim d'autonoms predominen al sector serveis

L'economia catalana compta amb 192.751 dones autònomes a tancament de 2017 i és la comunitat amb més afiliades al règim especial de treballadors autònoms (RETA), segons un estudi publicat aquest dilluns per l'ATA. El nombre d'autònomes a Catalunya s'ha reduït en un 0,8% en relació al 2008, mentre els homes afiliats al RETA han caigut un 12% en el mateix període. Amb tot, la xifra absoluta d'homes autònoms catalans és de 353.199.

El nombre de treballadores autònomes a Espanya es va situar en finalitzar 2017 en 1.130.771 dones, el 35,3% del total del col·lectiu i xifra superior a l'existent abans de la crisi, segons el mateix informe. En concret, a la fi de l'any passat hi havia 24.029 autònomes més que al maig de 2008, una situació que no es dóna en el cas dels autònoms homes, el nombre dels quals segueix sent inferior al d'abans de la crisi.

"No hi ha dubte que les dones autònomes estan sent les protagonistes de la recuperació econòmica i la generació d'ocupació. El creixement d'autònoms a Espanya és en femení. Els negocis liderats per dones es mantenen més en el temps i han aconseguit superar els nivells previs a la crisi", ha ressaltat la secretària general de l'ATA, Soraya Mayo.

El nombre de treballadors autònoms a Espanya ha passat dels 3.409.008 d'al maig de 2008 a 3.200.314 al desembre de 2017, la qual cosa es tradueix en un descens del 6,1%, és a dir, 208.696 treballadors per compte propi menys. No obstant això, mentre el nombre d'autònomes ja està en signe positiu, encara hi ha 232.725 autònoms homes menys que abans de la crisi.

Atenent només a les dades de 2017, el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA) va guanyar 9.023 cotitzadors l'any, dels quals 4.936 eren homes (el 55%) i 4.087, dones.

Segons l'ATA, Canàries ha liderat l'increment de dones autònomes en l'última dècada, amb un avanç del 18,1% entre maig de 2008 i desembre de 2017. Li segueix Madrid, amb un increment del 14,3%, i Andalusia (+9,8%).

Nivell precrisis

Per contra, set comunitats presentaven a la fi de 2017 menys autònomes que abans de la crisi. És el cas de Galícia (-12,8%), Astúries (-9,9%), Cantàbria (-4,6%), Castella i Lleó (-3,2%), País Basc (-3%), Catalunya (-0,8%) i Aragó (-0,5%).

En totes les comunitats el pes dels autònoms homes és molt superior al de les dones. Galícia i Astúries són les comunitats on l'ocupació autònoma femenina té major pes i supera la barrera del 41% del total d'autònoms, un 41,2% i 41%, respectivament. Per sobre de la mitjana nacional es troben també Cantàbria (38% d'autònomes) i País Basc (37,4%).

En l'altre extrem, Castella-la Manxa és la comunitat autònoma on menor pes tenen les dones pel que fa al total d'autònoms, amb el 30,2%, enfront del 69,8% dels homes.

En comparació de la UE-28, el percentatge de dones autònomes espanyoles dins del col·lectiu (32,8% segons la metodologia que usa Eurostat) és superior al de la mitjana comunitària (32,1%) i al de països com Itàlia (29,6%), i se situa lleugerament per sota de les xifres de Regne Unit i Alemanya (33,2%).

Sector serveis

D'acord amb aquest informe, quatre de cada deu autònomes a Espanya es dediquen al sector serveis (comerç o hostaleria), una de cada deu a l'agricultura i una de cada quatre (el 25,5%) a una activitat professional (educació, sanitat, científica o administrativa).

"Les dones autònomes es decanten per sectors com el comerç i l'hostaleria (...) Però cal ressenyar també que les dones no es queden en el clixé i també destaquen en les activitats que ara tenen una major embranzida com són les científiques, professionals i tècniques i en educació i serveis sanitaris", ha destacat Mayo.

Més informació
La tarifa plana d'autònoms és una "barra lliure" de contractació fraudulenta
S'amplia la tarifa plana per als autònoms
Quines són les noves despeses que es podran deduir els autònoms?
Avui et destaquem
El més llegit