CA | ES

Catalunya, una de les més perjudicades en finançament autonòmic

El territori català, juntament amb Madrid i Balears, és una de les comunitats que més aporta però que rep menys recursos que la mitjana espanyola

El finançament autonòmic no és igual per a totes les comunitats autònomes | iStock El finançament autonòmic no és igual per a totes les comunitats autònomes | iStock

Madrid, Balears i Catalunya han estat les comunitats autònomes més perjudicades per l’actual sistema de finançament autonòmic en el període que va del 2012 al 2016, segons les dades del Mapa del Finançament Autonòmic publicat per l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB). En aquests cinc anys, Catalunya ha generat un total d’ingressos tributaris de 2.478 euros per habitant de mitjana, que s’han quedat en 2.254 euros després de l’aplicació dels mecanismes d’anivellació i dels fons d’ajustament del sistema.

En el cas de Madrid, compta amb uns recursos tributaris mitjans de 2.962 euros per ciutadà a l’any, però un cop aplicats els fons del model acaba disposant d’una mitjana de 2.250 euros, segons informen en un comunicat. A les Illes Balears, l’aplicació del model ha suposat una reducció del 10,6% en els ingressos tributaris per ciutadà durant el període estudiat. Entre el 2012 i el 2016, la comunitat autònoma van generar una mitjana d’ingressos tributaris de 2.526 euros per habitant, dels quals es van quedar només 2.259 euros després de l’aplicació dels fons del model.

El Mapa de Finançament Autonòmic mostra també com aquestes tres comunitats són les úniques que, durant els darrers quatre anys, i havent generat uns ingressos tributaris per habitant per sobre de la mitjana d’autonomies espanyola, acaben comptant amb recursos que se situen per sota de la mitjana després de l’aplicació dels mecanismes propis del sistema de finançament.

Extremadura, La Rioja i Cantàbria, les més beneficiades

“El fet que algunes de les comunitats amb més capacitat fiscal per habitant acabin amb un volum de recursos per sota de la mitjana s’entén per l’aplicació dels fons d’ajustament de suficiència, competitivitat i cooperació, que provoquen distorsions en la redistribució i generen aquestes situacions poc justificables”, indica la investigadora de l’IEB, Maite Vilalta. No obstant això, Vilalta considera que el mecanisme d’anivellament “compleix amb l’objectiu de retallar la distància entre les comunitats amb més i menys capacitat fiscal”.

En el cas contrari es troben les comunitats d’Extremadura, La Rioja i Cantàbria, com les més beneficiades pel sistema de finançament autonòmic. Extremadura compta amb un volum de recursos tributaris de 1.463 euros anuals per habitant que s’incrementa fins als 2.542 euros un cop aplicats els fons del model. Així mateix, entre el 2012 i el 2016, La Rioja i Cantàbria van comptar amb una mitjana de 2.649 euros i 2.916 euros per habitant respectivament, amb increments del 28,9% i del 26,8% derivats de l’ajustament del sistema.

Més informació
Catalunya, la 3a autonomia que més recursos aporta
Un finançament autonòmic amb pegats
Finançament autonòmic
Avui et destaquem
El més llegit