CA | ES

Contractura muscular: com s'ha d'actuar?

La contracció muscular és el resultat de la unió de l’actina i la miosina, que són dos proteïnes amb un ió de calci

Contractura Contractura

Què és la contractura?

Per entendre què és una contractura, hem de saber que la contracció muscular és el resultat de la unió de l’actina i la miosina, que són dos proteïnes amb un ió de calci. Aquesta unió produeix la contracció.

La relaxació del múscul trenca la unió del calci amb l’actina i la miosina. Per trencar aquesta unió s’utilitza energia en forma d’ATP.

En situacions de fatiga existeix un dèficit d’ATP, per la qual cosa la ruptura de la unió del ió calci amb l’actina i la miosina es fa impossible, perpetuant la contracció i esdevenint llavors la contractura.

Com identificar la contractura?

Es tracta d’un dolor d’inici insidiós que afecta una zona muscular en concret i que apareix després d’exercicis desmesurats o de la utilització perllongada d’una zona muscular en concret. En ocasions, podem palpar clarament una zona dolorosa endurida respecte a les seves veïnes.

Què fer?

És obligat el repòs fins que cedeixi el dolor. Es tracta d’una lesió benigna a la que s’ha d’aplicar compreses de calor o esterilla elèctrica. En mans expertes és positiva l’aplicació de gel durant espais de temps perllongats. Igualment, són recomanables els estiraments específics de la zona afectada i el massatge.

El metge ha de valorar la possibilitat de pautar analgèsic i relaxant muscular; aquest últim cal prendre’l de forma dosificada en el cas d’esportistes professionals, ja que els relaxants musculars poden disminuir l’estat d’alerta.

Avui et destaquem
El més llegit