L'economia catalana creix un 2,1% durant el primer trimestre

La demanada interna augmenta un 2,1% i les exportacions cauen per primer cop des del 2011

El sector manufacturer és capital en el PIB català El sector manufacturer és capital en el PIB català

El Producte Interior Brut (PIB) català ha crescut un 2,1% durant el primer trimestre de l'any en relació als primers tres mesos de l'any passat, segons ha informat l'Institut d'Estadística de Catalunya. Això és tres dècimes més que la taxa interanual del trimestre precedent, que va ser d'un 1,8%. Segons l'Idescat, el creixement es va produir gràcies a la demanda interna, que ha agumentat un 2,1%, i malgrat la desacceleració de les exportacions, que han registrat una taxa negativa aquest trimestre (-1,1%). L'evolució de l'economia catalana durant el primer trimestre sitúa el creixement del PIB a Catalunya per sota de la mitjana espanyola (2,4%), tot i que sis dècimes per sobre de l'Europa dels 28.

D'altra banda, la taxa de variació intertrimestral del PIB català (0,6%) mostra un repunt de dues dècimes respecte al trimestre anterior i es queda equidistant entre el creixement espanyol (0,7%) i el de la UE-28.

El creixement de l'economia catalana durant els primers tres mesos del 2019 es fonamenta en la demanda interna, que augmenta un 2,1%, tot i que menys que el quart trimestre de l'any passat, quan l'increment va ser del 2,4%. Quant a l'anàlisi dels seus components, destaca la desacceleració del consum de les llars (1,1%) i el repunt del consum de les administracions públiques (2,8%) en el primer trimestre de l'any. La formació bruta de capital modera sis dècimes el seu creixement respecte al trimestre anterior, però es manté com el component de la demanda interna més dinàmic (4,1%). Segons l'Idescat, el comportament de la inversió s'explica per l'evolució favorable dels béns d'equipament (4,5%) i la inversió en construcció (3,8%).

Pel que fa el sector exterior, la tendència més destacable és la caiguda a taxes negatives per primera vegada des del 2011, en un 1,1%, com a conseqüència del deteriorament del comerç internacional, que ha afectat les exportacions de béns i serveis (-1,9%) i de l'augment del consum dels estrangers al territori (3,3%).

A més, les importacions han patit un descens de tres dècimes per la reducció de les importacions de béns i serveis (-0,6%). El consum dels residents a l’estranger continua mostrant senyals de dinamisme i, tot i moderar el ritme d’avanç respecte del trimestre anterior, assoleix un creixement interanual del 5,3%.

D'altra banda, l'Idescat destaca que manté una notable activitat del sector de la construcció, que registra una taxa de creixement interanual del 5,3%. Els serveis també mostren un bon comportament, amb un increment del 3% respecte el primer trimestre del 2019 gràcies a les activitats immobiliàries, professionals i altres (3,6%) i l'Administració pública, educació, sanitat i serveis socials (3,2%). L’evolució més moderada prové de les activitats comercials, de transport i hostaleria amb un 2%.

Pel que fa la indústria, es van registrat unes taxes de creixement interanual negatives, amb un descens de vuit dècimes, per segon trimestre consecutiu. Tot i així, millora respecte el trimestre anterior (-2,4%). Els indicadors de producció industrial mostren entre les branques més dinàmiques d’aquest trimestre la fabricació de begudes (24,2%), la distribució d’aigua (12,6%) o la fabricació d’altres materials de transport (11,8%). 

En canvi, les arts gràfiques (-17,4%), així com la indústria tèxtil (-10,4%) han contribuït a alentir l’evolució de la indústria en el mateix període. Finalment, el sector agrari recupera taxes de creixement positives (0,5%) després dels darrers dos trimestres amb taxes negatives.

Més informació
El PIB creixerà per sobre de les economies avançades el 2019
La guerra comercial entre la Xina i els EUA pot fer baixar entre cinc i sis punts el seu PIB
Les empreses de tecnologia aplicada a l'educació representen l'1% del PIB català
Avui et destaquem
El més llegit