El 60% d'empleats creu que l'empresa no es preocupa per la seva felicitat

Només un 11,5% dels treballadors catalans considera que la seva companyia inclou polítiques de benestar

Tot i que cada cop es parli més del benestar dels treballadors i de la importància que siguin feliços al seu lloc de treball per ser més productiu; el cert és que les empreses no acaben d'animar-se a aplicar polítiques de benestar i satisfacció. O, si més no, això és el que perceben sis de cada deu treballadors catalans segons les dades de la VI Enquesta Adecco La Felicidad en el Trabajo.

Segons aquesta enquesta, el 60% d'empleats a Catalunya creuen que la seva empresa encara no aplica polítiques dedicades al benestar i satisfacció de l'empleat, ni algun altre tipus de mesures dedicades a la felicitat laboral dels seus treballadors. I això malgrat que nou de cada 10 les tenen en compte a l'hora de buscar feina o canviar d'empresa.

En paraules de Margarita Álvarez, directora de Màrqueting i Comunicació d'Adecco: "és cert que s'ha avançat molt en les polítiques de Recursos Humans i cada vegada es posa més el focus en les persones i en la retenció del talent. Les empreses som més conscients que aquest és el nostre principal valor afegit, les persones amb les quals treballem, però encara queda molt camí per recórrer i molt per avançar en aquest camp".

Segons Álvarez, els beneficis de comptar amb treballadors feliços en els equips són molt nombrosos: "un treballador feliç no només és més productiu, sinó que desenvolupa un major compromís amb la companyia, així la seva motivació és més gran i això redunda també en més implicació, acceptació de responsabilitats i reptes, major tolerància a l'estrès i una capacitat d'adaptació més gran i millor als canvis que es viuen contínuament en les empreses avui en dia".

De fet, el 96,3% dels enquestats per Adecco a Catalunya creu que un treballador feliç és un treballador molt més productiu.

Felicitat a la feina
Preguntats pel seu índex de felicitat laboral, els catalans es troben fregant el notable, amb una puntuació de 6,5 en una escala de 0 a 10. Un marcador que és superior a l'índex de felicitat mitjà de tot Espanya (6,3 punts) i que és el cinquè més elevat entre tots els treballadors enquestats.

Per saber com podrien ser més feliços els treballadors catalans, se'ls ha preguntat quins aspectes valoren com a més importants dins del seu entorn de treball. I per als enquestats, gaudir d'un bon ambient laboral és imprescindible per poder ser feliç a la feina, amb una puntuació de 8,39 sobre 10.

A continuació, comptar amb un bon horari que permeti conciliar la vida personal amb la professional és el més ben valorat pels catalans, amb 8,34 punts; així com rebre un bon salari (8,33). Respecte a l'any anterior, creix en unes dècimes la valoració dels tres primers atributs, especialment el del salari.

Altres aspectes a tenir en compte per a la felicitat laboral dels treballadors catalans han estat comptar amb un bon cap (7,97), el desenvolupament d'habilitats personals i professionals (7,95 punts), la realització personal (7,92) i la proximitat de la llar al centre de treball (7,70).

Amb menor importància apareixen altres opcions com l'adequació de la formació adquirida a les funcions del lloc, el reconeixement de col·legues i superiors a la tasca realitzada i l'opció de gaudir de beneficis socials (xecs-guarderia, assegurança mèdica privada, etc.).

En general, totes les opcions d'aquest bloc augmenten unes dècimes respecte al 2015 en la seva valoració o queden igual excepte el desenvolupament d'habilitats (és la que més baixa), la realització personal i el reconeixement de col·legues i superiors que perden una mica d'impacte aquest any.

Un bon salari dóna la felicitat?
Fins fa uns anys es tenia la creença que el salari era el factor principal per aconseguir la felicitat laboral. I encara que tots els treballadors valoren rebre una remuneració justa pel seu treball, un 55,3% dels quals estaria disposat a percebre un menor salari a canvi d'una major felicitat laboral. En canvi, aquesta afirmació perd terreny en aquest últim any, concretament tres punts percentuals, ja que el 2015 era el 58,3% dels enquestats catalans qui així opinava.

Són els homes i els enquestats amb estudis superiors els que, en major mesura que les dones, afirmen estar disposats a aquest "sacrifici salarial". Una resposta que pot anar lligada a la percepció que són ells els que reben majors retribucions i alhora són també els que menys gaudeixen habitualment de les polítiques de conciliació (baixes per paternitat, reducció de jornada, etc.).

En aquesta mateixa línia, per al 73,3% dels treballadors catalans enquestats per Adecco la responsabilitat d'un major càrrec i el salari que comporta no són sinònims de major felicitat laboral si no estan recolzats per altres factors més ben valorats. Creença que també disminueix notablement respecte a l'any anterior quan així ho declarava el 80,3% dels treballadors. A més edat i menors ingressos augmenta el percentatge de treballadors que pensa així.

També, dos de cada tres enquestats consideren que la felicitat laboral és major al començament d'un nou repte professional i que es va esgotant amb el temps.
Avui et destaquem
El més llegit