Gairebé 400 empreses catalanes ofereixen solucions d'economia circular

Els sectors amb més potencial per aplicar mesures d'aquest àmbit són l'agroalimentari, la indústria química, el transport, la maquinària i els materials

L'economia circular s'entreveu inevitable en un món que demanda més recursos dels que pot generar L'economia circular s'entreveu inevitable en un món que demanda més recursos dels que pot generar

La sostenibilitat està en el punt de mira de les polítiques europees i l'economia circular n'és un eix clau. En aquest context, a Catalunya existeixen 391 empreses que ofereixen solucions d'economia circular, segons l'estudi L'economia circular a Catalunya, elaborat per Acció. L'economia circular es basa en millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu.

A Europa només s'aprofita el 5% del valor original dels materials i de l'energia utilitzada. Per això, l'economia circular té com a objectius generar el mínim de residus possibles i que els productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps dins l'economia.

Segons l'estudi, els residus és el principal àmbit de l'economia circular, ja que engloba el 75% de la facturació i el 60% de les empreses que ofereixen solucions d'aquest tipus. Sis grans operadors de residus concentren més d'una tercera part del volum de negoci total estimat en economia circular.

El 91% de les empreses que ofereixen solucions d'economia circular són pimes i 4.090 milions d'euros de la seva facturació està exclusivament vinculada a l'economia circular, un volum que representa el 2% del PIB català. Aquestes empreses conjuntament facturen 11.038 milions d'euros i donen feina a 70.419 treballadors. Barcelona és la província on es concentren més empreses orientades a l'economia circular (76%).

A més, els sectors amb més potencial per aplicar mesures d'economia circular a Catalunya són l'agroalimentari, la indústria química, el transport i la logística, la maquinària i equips i el sector dels materials. Tot i així, l'estudi constata que existeix poca orientació per part de les empreses al concepte d'economia circular.

Per donar resposta a aquest problema, hi ha la necessitat d'articular una demanda més sofisticada d'economia circular a través de la posada en marxa de programes encapçalats per empreses tractores del sector. A més d'impulsar programes de suport a pimes per sensibilitzar i implementar projectes d'economia circular a través d'instruments com els cupons ecoinnovació o catàlegs d'empreses amb solucions en el sector.

Més informació
Agbar vol abanderar l'economia circular
Sant Cugat reflexiona sobre l'economia circular
L'economia circular crearia 2 milions de llocs de feina a la UE
Avui et destaquem
El més llegit