Empreses en català

Preservar una llengua i garantir la seva continuïtat i enriquiment és una tasca col·lectiva que requereix la implicació de tota la societat

La importància del català a les empreses del país | PL La importància del català a les empreses del país | PL

Els agents socials són un factor clau per a la competitivitat d’un país, així com per a la seva cohesió social i el foment i la preservació de la seva llengua. És important que les empreses i les administracions treballin conjuntament per garantir la presència i el reconeixement del català com a llengua de comunicació en el món empresarial. PIMEC treballa per la defensa dels interessos del 99,8% de les micro, petites i mitjanes empreses que conformen el teixit empresarial català, sobretot per afavorir el seu creixement i competitivitat. Des de fa anys la patronal, com a entitat catalana que vetlla pels interessos del teixit econòmic del país, defensa la llengua catalana en l’àmbit empresarial i, en aquest sentit, ha impulsat diversos projectes per a fomentar-ne l’ús a les empreses, accions tangibles que han estat essencials per a la vitalitat i el desenvolupament de la llengua en el món empresarial.

A través de la marca Comunica’t, en els darrers anys PIMEC ha endegat campanyes de sensibilització amb la finalitat d’oferir un servei de suport a la comunicació empresarial en català i amb la voluntat d’influir en el teixit empresarial sobre la importància de comunicar d’una manera eficaç i de fer un bon ús de la llengua en el seu dia a dia. En aquest sentit, s’han realitzat jornades de sensibilització dirigides a persones empresàries, emprenedores i autònomes, reconeixements a les empreses que promouen l’ús del català al sopar anual benèfic dels Premis Pimes, així com accions de comunicació dirigides al teixit empresarial, als mitjans de comunicació i a la societat en general, tot plegat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Així i tot, i per tal de continuar potenciant el projecte de foment de la llengua catalana a les mipimes des d’un punt de vista encara més ampli i transversal, enguany la patronal impulsa el projecte Empreses en català per posar en valor les empreses i els projectes emprenedors que destaquin per la seva qualitat lingüística en català, així com per englobar totes les accions que la patronal desenvolupa per fomentar i sensibilitzar les empreses sobre la importància de fer un bon ús del català. D’una banda, entre les accions més destacades del projecte Empreses en català s’ha fet un estudi sobre les mipimes per sectors i territoris diferenciats, a fi de conèixer de primera mà en quins àmbits i territoris l’ús del català és major i en quins és menor. D’aquesta manera es pot fer una comparació amb la situació de deu anys enrere per analitzar l’evolució de l’ús de la llengua a les empreses i el seu estat actual.

Empreses en català posa en valor les empreses i els projectes emprenedors que destaquin per la seva qualitat lingüística en català

D’altra banda, i sent conscients de l’evolució de les xarxes socials i l’impacte de la comunicació audiovisual per arribar cada vegada a més públics, es treballa en la producció de píndoles audiovisuals per visualitzar el projecte Empreses en català a les xarxes socials, amb la finalitat  d’impulsar i reforçar l’ús de la llengua en les relacions interpersonals que es creen en l’àmbit empresarial de diferents sectors. Amb aquest objectiu s’incideix en aquells àmbits en què l’ús del català sigui menor per fomentar-ne l’ús. També s’aporta contingut al portal digital Pime al dia, l’espai de referència per a professionals, directius/ves i empresaris/àries de les mipimes catalanes, per difondre casos d’èxit d’Empreses en català, a banda de qüestions d’interès general sobre l’ús del català a les empreses.

Cal recordar que preservar una llengua i garantir la seva continuïtat i enriquiment és una tasca col·lectiva que requereix la implicació de tota la societat. Tot i que el ventall de fórmules és molt ampli, aquestes són només algunes idees per fomentar-ne l’ús en l'àmbit empresarial. Si volem que el català continuï present en el motor econòmic del país, serà clau la implicació de tots els agents socials del país, el suport de les administracions i l'ús actiu de la llengua.

Més informació
El futur de la cultura francesa depèn del català
El negoci de vendre en català
Avui et destaquem
El més llegit