Entra en vigor la reforma de les pensions

La rebaixa de comissions començarà a aplicar-se dos mesos després de l'entrada en vigor del reial decret

La gestió de les pensions és un dels grans reptes econòmics dels pròxims anys La gestió de les pensions és un dels grans reptes econòmics dels pròxims anys

El reial decret que permetrà a partir de l'any 2025 recuperar, sense limitacions, les aportacions realitzades durant almenys 10 anys als plans de pensions, així com els rendiments generats, entra en vigor aquest diumenge, després de la seva publicació aquest dissabte en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). No obstant això, l'aplicació dels nous límits de les comissions de gestió i dipòsit es farà efectiva dos mesos després de l'entrada en vigor d'aquest decret aprovat ahir pel Consell de Ministres.

Així, es podrà disposar de les aportacions amb una antiguitat d'almenys 10 anys a partir de l'1 de gener del 2025, és a dir, les realitzades fins el 2015. Les realitzades a partir del 2016 hauran d'esperar fins al 2026 i així successivament.

D'altra banda, la rebaixa de les comissions màximes de gestió dependrà de la política d'inversió del fons. D'aquesta manera, s'aplicarà un màxim del 0,85% per a fons de renda fixa, la qual cosa suposa una disminució de 65 punts bàsics davant del límit actual; un topall de l'1,3% per a fons mixts, 20 punts bàsics menys, i de l'1,5% per a fons de renda variable, el mateix límit que s'utilitza actualment.

Amb els nous percentatges, la comissió mitjana calculada segons la distribució del patrimoni entre els diferents tipus de fons baixa del 1,5% a el 1,25%, alhora que es redueix la comissió màxima de dipòsit del 0,25% al 0,2%.

Addicionalment, s'ha actualitzat la regulació de les inversions dels fons de pensions per posar al dia les referències que el reglament de plans i fons de pensions fa a una altra normativa financera nacional i comunitària en vigor. En concret, s'han incorporat les referències necessàries a la Llei 22/2014, de 12 de novembre, per la qual es regulen les entitats de capital-risc, altres entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat i les societats gestores d'entitats d'inversió col·lectiva de tipus tancat; i s'han inclòs com actius aptes per als fons de pensions les participacions en els Fons de Capital de risc Europeus (FCRE) i els Fons d'Emprenedoria Social Europeu (FESE).

Incentivas els plans de pensions privats

Segons ha explicat el portaveu del Govern i ministre d'Educació, Iñigo Méndez de Vigo, amb aquesta modificació del reglament de plans i fons de pensions en matèria de liquiditat i reducció de comissions es pretén augmentar la competència en aquest segment i elevar l'atractiu d'aquests productes d'estalvi.

D'aquesta manera, el Govern, que estimava que les comissions de gestió eren "massa elevades", apunta que la reducció dels costos tindrà un efecte positiu en la rendibilitat neta que obtenen els partícips pels seus estalvis, especialment en els fons de pensions de renda fixa, que s'han vist afectats pels baixos tipus d'interès.

S'estima que més de vuit milions d'estalviadors espanyols es van a beneficiar d'aquestes mesures, que pretenen actuar com a "estímul" perquè, especialment els més joves, contreguin més plans i fons de pensions.

Més informació
Pensions, la tempesta perfecta
El Tresor prestarà 15.000 MEUR per pagar les pensions
Rajoy demana un préstec i buida la guardiola per pagar les pensions de desembre
Avui et destaquem
El més llegit