Els ministres Yolanda Díaz i José Luis Escrivá reunits amb els agents socials després d'acordar la pròrroga dels ERTO | Moncloa
Els ministres Yolanda Díaz i José Luis Escrivá reunits amb els agents socials després d'acordar la pròrroga dels ERTO | Moncloa

D'ERTO fins a l'1 d'octubre

L'acord estableix que les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de transició fins al 30 de setembre

Els ministeris de Treball i Economia Social i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han acordat, en el marc del diàleg social, amb els agents socials les noves condicions que permetran estendre els beneficis dels ERTE fins al pròxim 30 de setembre. L'acord, que aquest divendres es traslladarà a la reunió del Consell de Ministres, preveu beneficis en les cotitzacions dels treballadors a la Seguretat Social, garanties per al manteniment de l'ocupació i mecanismes de flexibilitat perquè les empreses s'adaptin als nous escenaris segons evolucioni la crisi sanitària amb data 1 d'octubre.

Exoneracions de quotes

L'acord inclou diferents exoneracions per a les empreses, segons la seva situació. En el cas de les empreses que estan en situació de força major parcial, l'acord fins a setembre manté l'esperit del vigent, bonificant més les cotitzacions dels treballadors activats que dels suspesos.

D'aquesta manera, per a empreses amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials dels seus treballadors activats en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als treballadors que continuïn suspesos. Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i del 25% per als no activats.

Per part seva, les empreses que estan actualment en ERTE per força major total passaran a ERTE de transició fins al 30 de setembre. Dins d'elles, les que compten amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus empleats del 70%, 60% i 35% al juliol, agost i setembre, respectivament. Per a les empreses de 50 i més treballadors, les exoneracions passarien a ser del 50%, 40% i 25%, al juliol, agost i setembre, respectivament.

Aquests ERTE es tramitaran comptant amb l'informe preceptiu de la Inspecció de Treball i després d'haver informat els representants legals dels treballadors, tal com regula l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

Salvaguarda per a l'ocupació

Les empreses que s'acullin a les exoneracions previstes en cas de ERTE hauran de mantenir l'ocupació durant un període de sis mesos. Durant un ERTE en vigor, les empreses no podran efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir dividends. Queden fora de l'àmbit d'aplicació d'aquests ERTE les empreses radicades en paradisos fiscals.

L'acord estableix que en ERTE un treballador no podrà fer hores extra

Les persones treballadores de les empreses que s'acullin a aquests ERTE no podran realitzar hores extra. No estarà permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través de ETT, ni que estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTE.

Protecció per desocupació

Les persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació derivats de la Covid-19, tant de força major total o parcial com basats en causes productives o els tramitats en cas de rebrot, gaudiran de la protecció reforçada prevista en l'anterior acord: se'ls reconeixerà la prestació encara quan no acreditin període de cotització previ i se'ls aplicarà el comptador a 0.

Més informació
El Govern espanyol obre la porta a allargar els ERTO fins a finals de setembre
Un 70% de les pimes vol presentar un ERTO quan acabi l'estat d'alarma
La CEV també demana un acord per allargar els ERTO
Avui et destaquem
El més llegit