Les execucions hipotecàries baixen un 4,1%

Les comunitats amb major nombre de certificacions per execucions hipotecàries van ser la Comunitat Valenciana, Andalusia i Catalunya

Les execucions hipotecàries baixen un 4,1% el segon trimestre Les execucions hipotecàries baixen un 4,1% el segon trimestre

El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges habituals es va situar en 3.165 el segon trimestre, xifra que és la més baixa des del darrer trimestre del 2020 i que suposa un descens del 4,1% respecte al mateix període del 2021 i del 4,7 % en relació amb el trimestre anterior. És el primer descens que es registra a les execucions hipotecàries sobre vivenda habitual després de set trimestres d'alces, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el segon trimestre es van iniciar un total de 7.115 execucions hipotecàries, un 27,4% menys que en el mateix període del 2021 i un 10,7% menys respecte al primer trimestre del 2022. D'aquestes, 6.719 van afectar finques urbanes (on es inclouen els habitatges) i 396 a finques rústiques. Per la seva banda, les execucions hipotecàries sobre finques urbanes van baixar un 27,7% interanual el segon trimestre i un 11,8% en relació amb el trimestre anterior. Dins de les finques urbanes, 4.596 execucions van correspondre a habitatges, un 23,6% menys que el segon trimestre del 2021 i un 11,8% menys respecte al trimestre anterior.

Execucions sobre habitatges

Les execucions hipotecàries sobre habitatges van concentrar el 64,6% del total d'execucions hipotecàries el segon trimestre del 2022. El 44,5% del total d'execucions hipotecàries són habitatges habituals de persones físiques. Segons les dades de l'INE, el 10,4% correspon a vivendes de persones jurídiques (són 739 execucions, un 60,2% menys en taxa anual) i el 9,7% a altres vivendes de persones físiques.

Per part seva, les execucions hipotecàries d'altres finques urbanes (locals, garatges, oficines, trasters, naus, edificis destinats a habitatges, altres edificis i aprofitaments urbanístics) suposen el 27,7% del total. El 9,5% de les execucions hipotecàries el segon trimestre van ser sobre habitatges nous i el 90,5% sobre usats. El nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges nous va disminuir un 43,7% en taxa anual i el d'utilitzats va baixar un 20,7%.

Les dades de l'INE mostren que el 15,8% de les execucions hipotecàries iniciades sobre habitatges el segon trimestre va correspondre a hipoteques constituïdes l'any 2007, el 15,6% a hipoteques constituïdes el 2006 i el 9,8% a hipoteques del 2005. El període 2005-2008 concentra el 49,6% de les execucions hipotecàries iniciades aquest trimestre.

Andalusia i València concentren el nombre més gran

Les últimes dades de l'INE assenyalen que les comunitats amb més certificacions per execucions hipotecàries sobre el total de finques el segon trimestre van ser la Comunitat Valenciana (1.552), Andalusia (1.410) i Catalunya (1.186). Per la seva banda, la Rioja (48), la Comunitat Foral de Navarra (49) i el País Basc (81) van registrar el menor nombre. En el cas d'habitatges, el País Valencià (1.054), Andalusia (1.041) i Catalunya (804) presenten el nombre més gran d'execucions. Els menors es van donar a Comunitat Foral de Navarra (20), La Rioja (35) i Cantàbria (44).

Més informació
Cau el nombre d'hipoteques a Catalunya
Catalunya se situa al capdavant de l'Estat en nombre d'hipoteques i capital prestat
Catalunya registra un 13,3% més d'hipoteques que l'any passat
Avui et destaquem
El més llegit