L'impacte econòmic del coronavirus: un 1,7% del PIB català

La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que els efectes seran de 4.180 milions d'euros si l'aturada econòmica dura dues setmanes

El sector de la construcció és el que més notarà l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus | iStock El sector de la construcció és el que més notarà l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus | iStock

La Cambra de Comerç de Barcelona ha calculat un impacte directe de 4.180 milions d'euros sobre el PIB de Catalunya per la crisi del coronavirus. Això suposa un 1,7% del producte interior brut català, però la xifra serà superior si l'aturada econòmica s'allarga més enllà de 15 dies. Per la seva banda, el Valor Afegit Brut (VAB) del territori caurà un 40%, segons l'estimació de la Cambra. Si, en aquestes condicions, la paralització de l'activitat s'estengués un mes, l'impacte previst seria del 3,3%, un total de 8.360 milions. A aquest impacte negatiu caldria sumar-hi el dels mesos posteriors de recuperació "progressiva" de l'activitat normal.

Per sectors, s'estima que el primari no pateixi afectacions significatives, mentre que la construcció, els serveis i la indústria tindran un impacte negatiu d'un 50%, 45% i 33%, respectivament. En els serveis, les activitats més afectades són les recreatives i artístiques, on en molts casos no és factible el teletreball i hi ha un elevat percentatge d'autònoms. Aquest sector, juntament amb les activitats immobiliàries, el transport marítim i l'aeri, els serveis d'allotjament i el comerç al detall, mantenen només un 25% de l'activitat.

El transport terrestre també s'ha vist afectat, tant per la reducció del servei de transport públic com per l'aturada del transport públic escolar o del sector turístic. En aquest cas, les activitats estan afectades en un 50%. Altres activitats, com les financeres i d'assegurances o les professionals, científiques, administratives o del sector d'informació i comunicacions s'estima que mantenen el 75% de l'activitat. En aquest cas, hi ha una alta possibilitat de fer teletreball.

El comerç d'alimentació, les benzineres, les farmàcies, la premsa i els serveis d'internet i transport de mercaderies no s'han vist afectades, com tampoc ho ha fet l'administració pública. La sanitat i els serveis socials no només han mantingut l'activitat al 100%, sinó que han augmentat les contractacions.

Efectes en la indústria

En el cas de la indústria, el més afectat és l'àmbit de material de transport, tèxtil, fusta i suro, arts gràfiques, material elèctric i productes informàtics. Els menys afectats són els de la indústria del plàstic i cautxú i la metal·lúrgica. Els sectors gens afectats són els que fan referència a les activitats extractives, la indústria alimentària, la química i farmacèutica o l'electricitat, gas, aigua i sanejament.

D'acord amb els percentatges de caiguda del VAB corresponent a cada sector, el descens agregat del PIB català al març serà previsiblement del 43%. La Cambra ha calculat l'impacte econòmic directe a curt termini sobre la base d'un descens de l'activitat, traslladada al PIB pel costat de l'oferta, la demanda i les rendes.Les estimacions s'aniran revisant a mesura que es conegui més informació sobre l'evolució dels diferents sectors i les mesures públiques.

Més informació
Els comerços hibernen ‘sine die’
"Me'n vaig a l’atur"
Empresaris i treballadors desorientats
Avui et destaquem
El més llegit